Ochrana ptáků v Indonésii (ostrov Jáva)

Projekty

Zoo Praha  | 


Indonésie je jedním z přírodně nejcennějších, ale zároveň nejkřehčích míst světa. Bezpočet ostrovů se stal kolébkou zcela jedinečných druhů. Kvůli ostrovní izolaci jsou však mnohem citlivější vůči jakýmkoliv zásahům a mnohé z nich se tak vlivem člověka ocitly na pokraji vyhubení.

Sojkovec dvoubarvý, autor: Jiří Polák Sojkovec dvoubarvý, autor: Jiří Polák

Ochranou indonéské fauny se zabývá záchranná stanice Cikananga Wildlife Center na ostrově Jáva – největší svého druhu v Indonésii. Ve světě ji proslavilo především úsilí, které vynakládá na ochranu orangutanů nebo gibonů. Méně už je známo její zapojení do ochrany místních druhů drobných pěvců, přesto jsou i tyto aktivity nesmírně důležité.

Zoo Praha se podílí na projektu ochrany tří druhů ohrožených indonéských pěvců, který ve stanici probíhá. Jedná se o tyto druhy:

  •  Sojkovec dvoubarvý (Garrulax bicolor)
  •  Sojkovec rezavočelý (Garrulax rufifrons)
  •  Špaček černokřídlý (Sturnus melanopterus)

Sojkovec dvoubarvý, který žije pouze na indonéském ostrově Sumatra, byl jako druh rozpoznán teprve v roce 2006. Do té doby byl považován za poddruh mnohem hojnějšího sojkovce chocholatého (Garrulax leucolophus). Elegantní černobílé zbarvení a výrazný melodický hlasový projev přivedly sojkovce dvoubarvého na pokraj vyhubení. Ve své domovině je s oblibou chován jako klecový zpěvný pták a nejspíš právě kvůli lovcům je jeho pravidelný výskyt dnes omezen na jediné místo – národní park Kerinici Seblat. Pochmurnou situaci s obchodem sojkovců komplikuje stávající legislativa Indonésie, kde je stále veden pouze jako poddruh běžného sojkovce chocholatého. Z tohoto důvodu se mu zatím nedostává žádné legální ochrany a jeho držení a prodej nejsou nikterak regulovány.

Trochu odlišná je situace endemického jávského druhu, sojkovce rezavočelého. Jako klecový pták nikdy nedoznal větší obliby, snad díky nepříliš pestrému zbarvení. Přesto však velikost jeho populace zřejmě nepřesahuje několik stovek. Záchranná stanice Cikananga proto zaměřila své ochranářské úsilí rovněž na tento druh. První jedinci se v ní objevili v září 2012 poté, co byli zabaveni z nelegálního soukromého chovu. Tím byl položen základ vznikající záložní populaci v lidské péči.

Špaček černokřídlý je kriticky ohrožený druh, který žije výhradně na Jávě a sousedních menších ostrovech Bali, Lomboku a Nusa Penidě. Jávská a balijská populace však stojí na pokraji vyhynutí. Ve stanici Cikananga proto probíhá záchranný chov špačků v lidské péči. Dlouhodobým cílem je vypouštění odchovaných jedinců zpět do přírody, aby posilovali volně žijící populace. Jako perspektivní útočiště pro návrat ptáků do přírody se vzhledem k současné situaci jeví ostrov Nusa Penida.

Poháhejte s námi

Každou návštěvou zoo přispíváte částkou 8 Kč na ochranu ohrožených druhů zvířat v rámci projektu Pět korun ze vstupného. Podpořit ochranu ptáků na Jávě můžete také nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské sms. Cena jednorázové DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS OHROZENEDRUHY 190
Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 190
Trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

 

Podpora Zoo Praha

Partneři projektu