Pomáháme jim přežít

Koně Převalského z transportu do Mongolska r. 2011, foto (c) Marián Polák
Pomáháme jim přežít

Zoo Praha se intenzivně věnuje ochraně druhů v lidské péči (ex situ) i v místech jejich přirozeného výskytu (in situ). Pomáhejte jim přežít spolu s námi!

K hlavním cílům moderní zoologické zahrady neodmyslitelně patří ochrana přírody. Zoo Praha koordinuje chov vybraných druhů v rámci záchovných programů a stará se o vedení tzv. plemenných knih, ale také se podílí na aktivitách, které mají pomoct přežít druhům v přírodě, nebo je dokonce sama vede. V mnoha záchranných projektech se oba přístupy kombinují a zvířata odchovaná v Zoo Praha se vracejí do volné přírody ve své původní domovině. In situ projekty realizujeme po celém světě.

Stěžejní projekty

Návrat koně Převalského do Mongolska
Kůň Převalského je posledním žijícím druhem divokého koně. V 60. letech 20. století byl v přírodě vyhuben, avšak druh se podařilo zachránit díky chovu v lidské péči. Zoo Praha sehrává dlouhodobě klíčovou roli v záchraně koní Převalského ve volné přírodě.

 

  

  

 

 

 

  Toulavý autobus, ochrana goril v Africe                         Ochrana gaviálů v severní Indii

    

 

  Záchrana supa mrchožravého v jižní Evropě               Pomoc v Austrálii poničené požáry

   

 

Ostatní projekty

 • Reintrodukce orlosupa bradatého
 • Reintrodukce puštíka bělavého
 • Reintrodukce sovy pálené ve středních Čechách
 • Reintrodukce a monitoring sýčka obecného na území Prahy a ve Středních Čechách
 • Monitoring volně žijící kolonie kvakoše nočního v areálu zoologické zahrady
 • Monitoring populace slípky zelenonohé v Trojské kotlině
 • Péče a monitoring populace užovky podplamaté, užovky hladké a ještěrky zelené v Trojské kotlině
 

I vy se můžete zapojit do podpory in situ projektů:

 • převodem libovolné částky na účet číslo 43–6804660247/0100
 • nákupem v našem e-shopu
 • návštěvou zoo – z každého vstupu putuje 5 Kč na naše in situ projekty
 • pomocí dotykových obrazovek v areálu
 • odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 
ProjektText jednorázové DMSText trvalého příkazu
POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS OHROZENEDRUHY 190
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 190
Už na začátku 20. století si vědci uvědomovali nezbytnost soustavnější práce v oblasti ochrany přírody. V roce 1948 vznikla Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů, známá pod zkratkou IUCN. Významným počinem...
Mezinárodní obchod s divokými zvířaty je jedním z největších viníků stojících za vymíráním druhů. Poptávka je obrovská – po exotických domácích mazlíčcích, po surovinách pro tradiční lidovou medicínu (jako jsou...
(European Association of Zoos and Aquaria) neboli Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií sdružuje instituce z celé Evropy, působí však i na celosvětové úrovni. Jejími členy jsou především zoologické zahrady a akvária, ale...
EEP, česky nazývaný Evropský záchovný program, je společný projekt evropských zoologických zahrad, jehož podstatou je spolupráce při chovu některých ohrožených druhů zvířat. Jeho činnost zajišťuje Evropská asociace...
Plemenné knihy slouží k přesné registraci všech zvířat daného druhu, která jsou chována v lidské péči. S jejich pomocí lze sestavovat chovné skupiny tak, aby nedocházelo k nežádoucímu příbuzenskému křížení apod.
Všechny druhy rostlin i živočichů se v České republice těší jisté míře ochrany. Těm z nich, které jsou ohrožené, vzácné či vědecky a kulturně velmi významné, je však poskytována ochrana o něco přísnější.
(The World Association of Zoos and Aquariums) neboli Mezinárodní asociace zoologických zahrad a akvárií je zastřešující organizací sdružující zoologické zahrady a akvária na celém světě.

Aktuální počasíPRAHA Česko Khovd Mongolsko Yaoundé Kamerun Agra Indie Stara Zagora Bulharsko Jáva, Indonésie Ochrana ptáků v Indonésii Luang Prabang Laos