Pomáháme jim přežít

Koně Převalského z transportu do Mongolska r. 2011, foto (c) Marián Polák
Pomáháme jim přežít

Zoo Praha se intenzivně věnuje ochraně druhů v lidské péči i v místech jejich přirozeného výskytu. Pomáhejte jim přežít spolu s námi!

K hlavním cílům moderní zoologické zahrady neodmyslitelně patří ochrana přírody. Ta má mnoho podob: lze totiž chránit jednotlivé živočišné druhy, ale i celé ekosystémy. K ochraně ohrožených druhů přispívají zoologické zahrady tím, že je úspěšně odchovávají (tzv. ochrana ex-situ), ale také tím, že dané druhy pomáhají chránit přímo v místě jejich přirozeného výskytu (tzv. ochrana in-situ). V neposlední řadě pomáhá k ochraně přírody i vzdělávací a osvětová činnost, které se zoologické zahrady poctivě věnují.

Zoo Praha se zabývá jak ochranou ex-situ, tak ochranou in-situ. Koordinuje chov vybraných druhů v rámci záchovných programů nebo se stará o vedení tzv. plemenných knih, ale také se podílí na aktivitách, které mají pomoct přežít druhům v přírodě, nebo je dokonce sama vede. V mnoha záchranných projektech se oba přístupy kombinují a zvířata odchovaná v Zoo Praha se vracejí do volné přírody ve své původní domovině.

EXPO 2015

Zoo Praha představila v Miláně na Expu 2015 prostřednictvím e-Bolidu in-situ projekty, na kterých se podílí.

Ostatní projekty

  • Reintrodukce orlosupa bradatého
  • Reintrodukce puštíka bělavého
  • Reintrodukce sovy pálené ve středních Čechách
  • Reintrodukce a monitoring sýčka obecného na území Prahy a ve Středních Čechách
  • Monitoring volně žijící kolonie kvakoše nočního v areálu zoologické zahrady
  • Monitoring populace slípky zelenonohé v Trojské kotlině
  • Péče a monitoring populace užovky podplamaté, užovky hladké a ještěrky zelené v Trojské kotlině

Internetové speciály

Toulavý autobus Toulavý autobus bude školáky z pralesních oblastí Kamerunu vozit na exkurze do Limbe či do Mefou, aby v tamních záchranných stanicích absolvovaly vzdělávací program, ale zejména spatřily gorily nikoli jako maso na talíři, nýbrž jako fascinující živé tvory.

Návrat divokých koní Pražská zoo sehrává dlouhodobě klíčovou roli v záchraně ohrožených koní Převalského ve volné přírodě.


Pomáhejte s námi

I vy se můžete zapojit do podpory našich projektů

Záchranné projekty Zoo Praha můžete podpořit tak, že zašlete libovolný finanční příspěvek na sbírkové konto Zoo Praha s názvem „Pomáháme jim přežít“, číslo účtu 43 – 680 466 0247 / 0100.

Využijte také dárcovské sms! Zašlete textovou zprávu ve tvaru DMS OHROZENEDRUHY na číslo 87 777 a přispějete 28,50 Kč na projekty Zoo Praha. Cena jedné dms je 30 Kč. Pokud využijete roční variantu DMS ROK OHROZENEDRUHY, 30 Kč se bude z vašeho účtu odečítat každý měsíc automaticky po dobu jednoho roku.

Pomoc ohroženým druhům chutná skvěle! Každou zakoupenou porcí vepřového vindaloo v Gulab Restaurant nebo kuřete po kamerunsku v Restauraci Oceán přispějete 15 Kč na projekty "Pomáháme jim přežít". Více se dozvíte zde.

Děkujeme!

Už na začátku 20. století si vědci uvědomovali nezbytnost soustavnější práce v oblasti ochrany přírody. V roce 1948 vznikla Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů, známá pod zkratkou IUCN. Významným počinem...
Mezinárodní obchod s divokými zvířaty je jedním z největších viníků stojících za vymíráním druhů. Poptávka je obrovská – po exotických domácích mazlíčcích, po surovinách pro tradiční lidovou medicínu (jako jsou...
(European Association of Zoos and Aquaria) neboli Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií sdružuje instituce z celé Evropy, působí však i na celosvětové úrovni. Jejími členy jsou především zoologické zahrady a akvária, ale...
EEP, česky nazývaný Evropský záchovný program, je společný projekt evropských zoologických zahrad, jehož podstatou je spolupráce při chovu některých ohrožených druhů zvířat. Jeho činnost zajišťuje Evropská asociace...
Plemenné knihy slouží k přesné registraci všech zvířat daného druhu, která jsou chována v lidské péči. S jejich pomocí lze sestavovat chovné skupiny tak, aby nedocházelo k nežádoucímu příbuzenskému křížení apod.
Všechny druhy rostlin i živočichů se v České republice těší jisté míře ochrany. Těm z nich, které jsou ohrožené, vzácné či vědecky a kulturně velmi významné, je však poskytována ochrana o něco přísnější.
(The World Association of Zoos and Aquariums) neboli Mezinárodní asociace zoologických zahrad a akvárií je zastřešující organizací sdružující zoologické zahrady a akvária na celém světě.

Zakupte si některý z dárkových předmětů s logem Pomáháme jim přežít v e-shopu Zoo Praha. Část z výtěžku triček, hrnečků, knížek, cd či dvd je určen na ochranářské projekty.