Pomáháme jim přežít

Koně Převalského z transportu do Mongolska r. 2011, foto (c) Marián Polák
Pomáháme jim přežít

Zoo Praha se intenzivně věnuje ochraně druhů v lidské péči (ex situ) i v místech jejich přirozeného výskytu (in situ). Pomáhejte jim přežít spolu s námi!

K hlavním cílům moderní zoologické zahrady neodmyslitelně patří ochrana přírody. Zoo Praha koordinuje chov vybraných druhů v rámci chovných programů a stará se o vedení tzv. plemenných knih, ale také se podílí na aktivitách, které mají pomoct přežít druhům v přírodě, nebo je dokonce sama vede. V mnoha záchranných projektech se oba přístupy kombinují a zvířata odchovaná v Zoo Praha se vracejí do volné přírody ve své původní domovině. In situ projekty realizujeme po celém světě.

Stěžejní projekty 

                                                                                          Toulavý autobus a ochrana (nejen) goril
           Návrat koní Převalského do Asie                                           ve střední Africe

   

 

             Ochrana gaviálů v severní Indii                       Záchrana supa mrchožravého v jižní Evropě          

     

 

Další projekty 

Ochrana gibonů ve Vietnamu

Ochrana morčáků paranských v Brazílii

Ochrana pekariho Wagnerova v Paraguayi

Ochrana bažanta Edwardsova ve Vietnamu

Ochrana ohrožených druhů v Austrálii

Ochrana užovky podplamaté, užovky hladké a ještěrky zelené v Troji

Reintrodukce modráska východního v ČR

Ochrana zubrů v ČR

Reintrodukce puštíka bělavého

Monitoring volně žijící kolonie kvakoše nočního v areálu zoologické zahrady

Monitoring populace slípky zelenonohé v Trojské kotlině

Reintrodukce orlosupa bradatého

Reintrodukce sovy pálené ve středních Čechách

Reintrodukce a monitoring sýčka obecného na území Prahy a ve Středních Čechách


I vy se můžete zapojit do podpory in situ projektů:

  • převodem libovolné částky na účet číslo 43-6804660247/0100
  • nákupem v našem e-shopu
  • návštěvou zoo – z každého vstupu putuje 8 Kč na naše in situ projekty
  • pomocí dotykových obrazovek v areálu
  • odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 
ProjektText jednorázové DMSText trvalého příkazu
POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS OHROZENEDRUHY 190
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 190
Už na začátku 20. století si vědci uvědomovali nezbytnost soustavnější práce v oblasti ochrany přírody. V roce 1948 vznikla Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů, známá pod zkratkou IUCN. Významným počinem...
Mezinárodní obchod s divokými zvířaty je jedním z největších viníků stojících za vymíráním druhů. Poptávka je obrovská – po exotických domácích mazlíčcích, po surovinách pro tradiční lidovou medicínu (jako jsou...
Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos and Aquaria, zkráceně EAZA) sdružuje instituce z celé Evropy, působí však i na celosvětové úrovni. Jejími členy jsou především zoologické zahrady a...
EEP, česky nazývaný Evropský chovný program, je společný projekt evropských zoologických zahrad, jehož podstatou je spolupráce při chovu některých ohrožených druhů zvířat. Jeho činnost zajišťuje Evropská asociace zoologických...
Jedním ze stěžejních úkolů zoologických zahrad je podílet se na záchraně ohrožených druhů: jednak chovem a vytvořením pojistných populací v lidské péči a jednak snahou o zlepšení jejich situace v přírodě. Seznamte se s...
Plemenné knihy slouží k přesné registraci všech zvířat daného druhu, která jsou chována v lidské péči. S jejich pomocí lze sestavovat chovné skupiny tak, aby nedocházelo k nežádoucímu příbuzenskému křížení apod.
Všechny druhy rostlin i živočichů se v České republice těší jisté míře ochrany. Těm z nich, které jsou ohrožené, vzácné či vědecky a kulturně velmi významné, je však poskytována ochrana o něco přísnější.

Aktuální počasíPRAHA Česko Khovd Mongolsko Yaoundé Kamerun Agra Indie Stara Zagora Bulharsko Jáva, Indonésie Ochrana ptáků v Indonésii Luang Prabang Laos