Pomáháme jim přežít

Koně Převalského z transportu do Mongolska r. 2011, foto (c) Marián Polák
Pomáháme jim přežít

Zoo Praha se intenzivně věnuje ochraně druhů v lidské péči i v místech jejich přirozeného výskytu. Pomáhejte jim přežít spolu s námi!

K hlavním cílům moderní zoologické zahrady neodmyslitelně patří ochrana přírody. Ta má mnoho podob: lze totiž chránit jednotlivé živočišné druhy, ale i celé ekosystémy. K ochraně ohrožených druhů přispívají zoologické zahrady tím, že je úspěšně odchovávají (tzv. ochrana ex-situ), ale také tím, že dané druhy pomáhají chránit přímo v místě jejich přirozeného výskytu (tzv. ochrana in-situ). V neposlední řadě pomáhá k ochraně přírody i vzdělávací a osvětová činnost, které se zoologické zahrady poctivě věnují.

Zoo Praha se zabývá jak ochranou ex-situ, tak ochranou in-situ. Koordinuje chov vybraných druhů v rámci záchovných programů nebo se stará o vedení tzv. plemenných knih, ale také se podílí na aktivitách, které mají pomoct přežít druhům v přírodě, nebo je dokonce sama vede. V mnoha záchranných projektech se oba přístupy kombinují a zvířata odchovaná v Zoo Praha se vracejí do volné přírody ve své původní domovině.

EXPO 2015

Zoo Praha představila v Miláně na Expu 2015 prostřednictvím e-Bolidu in-situ projekty, na kterých se podílí.

Ostatní projekty

  • Reintrodukce orlosupa bradatého
  • Reintrodukce puštíka bělavého
  • Reintrodukce sovy pálené ve středních Čechách
  • Reintrodukce a monitoring sýčka obecného na území Prahy a ve Středních Čechách
  • Monitoring volně žijící kolonie kvakoše nočního v areálu zoologické zahrady
  • Monitoring populace slípky zelenonohé v Trojské kotlině
  • Péče a monitoring populace užovky podplamaté, užovky hladké a ještěrky zelené v Trojské kotlině

Internetové speciály

Toulavý autobus Toulavý autobus bude školáky z pralesních oblastí Kamerunu vozit na exkurze do Limbe či do Mefou, aby v tamních záchranných stanicích absolvovaly vzdělávací program, ale zejména spatřily gorily nikoli jako maso na talíři, nýbrž jako fascinující živé tvory.

Návrat divokých koní Pražská zoo sehrává dlouhodobě klíčovou roli v záchraně ohrožených koní Převalského ve volné přírodě.


Pomáhejte s námi

I vy se můžete zapojit do podpory našich projektů

Záchranné projekty Zoo Praha můžete podpořit tak, že zašlete libovolný finanční příspěvek na sbírkové konto Zoo Praha s názvem „Pomáháme jim přežít“, číslo účtu 43 – 680 466 0247 / 0100.

Využijte také dárcovské sms! Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

ProjektText jednorázové DMSText trvalého příkazu
POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90

Pomoc ohroženým druhům chutná skvěle! Každou zakoupenou porcí vepřového vindaloo v Gulab Restaurant nebo kuřete po kamerunsku v Restauraci Oceán přispějete 15 Kč na projekty "Pomáháme jim přežít". Více se dozvíte zde.

Děkujeme!

Už na začátku 20. století si vědci uvědomovali nezbytnost soustavnější práce v oblasti ochrany přírody. V roce 1948 vznikla Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů, známá pod zkratkou IUCN. Významným počinem...
Mezinárodní obchod s divokými zvířaty je jedním z největších viníků stojících za vymíráním druhů. Poptávka je obrovská – po exotických domácích mazlíčcích, po surovinách pro tradiční lidovou medicínu (jako jsou...
(European Association of Zoos and Aquaria) neboli Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií sdružuje instituce z celé Evropy, působí však i na celosvětové úrovni. Jejími členy jsou především zoologické zahrady a akvária, ale...
EEP, česky nazývaný Evropský záchovný program, je společný projekt evropských zoologických zahrad, jehož podstatou je spolupráce při chovu některých ohrožených druhů zvířat. Jeho činnost zajišťuje Evropská asociace...
Plemenné knihy slouží k přesné registraci všech zvířat daného druhu, která jsou chována v lidské péči. S jejich pomocí lze sestavovat chovné skupiny tak, aby nedocházelo k nežádoucímu příbuzenskému křížení apod.
Všechny druhy rostlin i živočichů se v České republice těší jisté míře ochrany. Těm z nich, které jsou ohrožené, vzácné či vědecky a kulturně velmi významné, je však poskytována ochrana o něco přísnější.
(The World Association of Zoos and Aquariums) neboli Mezinárodní asociace zoologických zahrad a akvárií je zastřešující organizací sdružující zoologické zahrady a akvária na celém světě.

Zakupte si některý z dárkových předmětů s logem Pomáháme jim přežít v e-shopu Zoo Praha. Část z výtěžku triček, hrnečků, knížek, cd či dvd je určen na ochranářské projekty.