Pomoc pro Austrálii

Pomoc pro Austrálii

 

Požáry, jež v řadě oblastí Austrálie vypukly na podzim 2019 a zcela neustaly až do jara 2020, postihly jak tamní obyvatele, tak – a to především – jedinečnou australskou přírodu. To vyvolalo mimořádnou vlnu solidarity po celém světě. Česká republika nebyla výjimkou. Na sbírkovém kontu Zoo Praha se k 31. srpnu 2023 sešlo neuvěřitelných 23 311 977,77  (tj. 1 569 227,82 AUD) od 18 492 přispěvatelů.

 

Děkujeme z celého srdce všem, kdo se naším prostřednictvím zapojili do pomoci ohrožené přírody Austrálie!

 

Většina peněz již byla v souladu s účelem sbírky a po konzultaci s australskými kolegy rozdělena. První část směřovala na akutní, zejména veterinární péči, další putuje na podporu dlouhodobých projektů.

 

Abychom informovali o konkrétním využití prostředků, vydali jsme brožuru Pomoc pro Austrálii. V elektronické podobě si ji můžete stáhnout zde na webu. Ti z vás, kdo přispěli do sbírky, si o publikaci mohou napsat na mail brozura@zoopraha.cz a my vám její výtisk zdarma zašleme poštou. 

 

Za sbírku Pomoc pro Austrálii jsme v listopadu 2020 získali dvě Ceny Fóra dárců: první místo za nefiremní sbírkový projekt a druhé místo za nejúspěšnější DMS projekt. Ještě jednou děkujeme všem, kdo přispěli a nadále přispívají!

Koala medvídkovitý na fotografii z French Islandu, kde se nachází další z populací nepostižených nákazou chlamydiemi. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Koala se stal jedním ze symbolů boje s tragickými požáry a současně hlavním symbolem úsilí o záchranu volně žijících zvířat, která tyto požáry postihly.

Paropucha corroboree v chovném zařízení v Healesville Sanctuary. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Dalším ikonickým druhem Austrálie je paropucha corroboree. Stěží třícentimetrová, kontrastně černožlutě zbarvená žabka, která dokáže produkovat vlastní jed, je nyní kriticky ohrožená.


Vakoplch trpasličí požírá svou typickou potravu – můru Agrotis infusa. Foto: Jiří Lochman

Velmi drobný vačnatec, který váží v průměru pouhých 45 gramů, se jako jediný australský savec vyskytuje ve vysokých polohách Australských Alp. Patří ke kriticky ohroženým druhům.

Jižní klokan skalní v Mt Rothwell. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Jižní klokani skalní (nejde o poddruh, nýbrž o „evolučně významnou jednotku“) bývali běžní v jihovýchodní Austrálii, dnes je však ohrožuje řada faktorů.


Vakomyš Aitkenova mívá obvykle hmotnost kolem 20 až 25 gramů. Foto: Peter Hammond

Drobný, převážně hmyzožravý vačnatec žije výhradně v západní části Klokaního ostrova (Kangaroo Island) ve státě Jižní Austrálie.

Jedno z mláďat krátkokrčky hnědavé, která byla odchována v inkubátoru od Zoo Praha. Foto: Zoos South Australia

Kriticky ohrožená krátkokrčka hnědavá je jedním z nejvzácnějších australských plazů, ne-li nejvzácnějším.


Symbolem australských požárů se pro svět stali koalové medvídkovití. Konkrétně tomuto koalovi, který byl v ošetřování v Melbourne Zoo, poranil požár vedle tlapek také oči. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Prvních 100 000 AUD (1 596 530 Kč) bylo poskytnuto do fondu „Bushfire Emergency Wildlife Fund“ zřízeného zoologickými zahradami státu Victoria na akutní pomoc zvířatům postiženým požáry, na jejich následnou péči, rehabilitaci a v případech, kdy to bylo možné, na navrácení do volné přírody.

Prostřednictvím největší australské organizace na záchranu volně žijících živočichů od nás ze sbírky putovalo do Nového Jižního Walesu 50 000 AUD (787 765 Kč) na péči o zraněná zvířata, včetně distribuce...
Dalších 100 000 AUD (1 578 780 Kč) bylo poskytnuto do státu Jižní Austrálie, respektive do Adelaide Zoo na ambulantní veterinární péči a dlouhodobou rehabilitaci volně žijících živočichů, zejména koalů, postižených požáry.
Pomoc ve výši 95 000 AUD (1 508 249 Kč) směřuje také na Klokaní ostrov, kde Zoo Praha spolupracuje na mapování nespálených vhodných prostředí a na monitoringu ohrožených druhů, zejména vakomyši Aitkenovy.
Na prevenci proti požárům a pořízení nezbytného vybavení pro boj s nimi jsme ze sbírkového konta uvolnili 82 000 AUD (1 291 935 Kč) ve prospěch rezervace Mt Rothwell, kde žije většina populace jižního klokana skalního. 
Fatální úbytek paropuch corroboree ve volnosti způsobila během posledních dvou dekád zhoubná nákaza chytridiomykózou. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Organizace a zařízení/oblast:
Zoos Victoria – Melbourne Zoo, Healesville Sanctuary, Mt Kosciuszko

Částka: 
120 000 AUD (2 002 452 Kč) na chovná zařízení
300 000 AUD (5 006 130 Kč) na návrat do přírody

Samec jižního klokana skalního v Mt Rothwell. Sto padesát těchto klokanů, tedy převažující většina žijících jedinců, se nachází právě v Mt Rothwell. Rozhodli jsme se finančně podpořit i vznik další podobné rezervace, Mt Rose Sanctuary, která bude zřízena rovněž ve svazovém státu Victoria. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Organizace a zařízení/oblast:
Zoos Victoria – Healesville Sanctuary; Tidbinbilla
Mt Rothwell – Mt Rose Sanctuary

Částka: 
110 000 AUD (1 835 581 Kč) pro Zoos Victoria
85 000 AUD (1 418 336 Kč) pro Mt Rothwell

Snímek vakoplcha trpasličího z noční expozice v Healesville Sanctuary. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Organizace a zařízení/oblast:
PANGEA Research Centre – Secret Creek Sanctuary

Částka: 
190 000 AUD (3 170 549 Kč)

S kým pomáháme

   

                                    


                       


 

 

Číslo účtu:
43-6804660247‬/0100

Variabilní symbol:
12020

Poznámka pro příjemce:
Austrálie

           

MAPA