Adopce a sponzorství

Adopce a sponzorství


Často se nás ptáte, jestli byste nemohli Zoo Praha v této době nějak pomoci. Právě sponzoring či adopce jsou tou nejlepší cestou. Zjistěte víc a podpořte své oblíbené zvíře! Za veškeré projevy přízně vám velmi děkujeme! 

Jak se stát adoptivním rodičem, sponzorem či partnerem chovu?

Každé zvíře chované v naší zoo je oceněno finanční částkou, která je u jednotlivých druhů odlišná a je odvozená od ročních nákladů na krmivo a další péči o dané zvíře. Pokud se chcete stát adoptivním rodičem, je nutné zaplatit roční příspěvek, který je uveden u jednotlivého druhu na seznamu

Sponzorem se může stát každý, kdo zaplatí částku minimálně 100 Kč na kterékoli zvíře ze seznamu.

Speciální kategorií, spíše pro dárce z firemní sféry, je tzv. partner chovu. V tomto případě se jedná o dar ve výši 100 000 Kč.

Vyberte si zvíře ze seznamu

     

     

     

Kompletní seznam zvířat, která můžete sponzorovat či adoptovat, naleznete zde.  

Nemůžete se rozhodnout, jaké zvíře zvolit? Nechte se inspirovat fotografiemi mláďat, která přišla na svět v uzavřené zoo. Anebo krátkými videi, jež pro YouTube kanál Krátce ze zoo natáčejí naši chovatelé.

Zvolte si způsob platby

 • Složenkou (na požádání vám ji rádi zašleme).
 • Bezhotovostně převodem na účet č. 182-000 11 39 071/0100, variabilní symbol 914. Do zprávy pro příjemce napište druh adoptovaného nebo sponzorovaného zvířete. Pro správné přiřazení platby je nutné poukázat dar z účtu, který je vedený na stejné jméno, jako je jméno uvedené coby plátce v přihlášce.

Další informace

 • Sponzorství i adopce probíhají formou dobrovolného sponzorského daru.
 • Doba trvání adopce i sponzorství je 12 měsíců od data přijetí platby.
 • Dar je daňově odečitatelnou položkou a na přání vám rádi vystavíme potvrzení pro finanční úřad.
 • V průběhu roku může dojít z chovatelských či provozních důvodů ke krátkodobému či trvalému umístění zvířete mimo expozici či k celkovému ukončení jeho chovu. V případě ukončení chovu či trvalého přesunu daného zvířete do zázemí bude adoptivní rodič či sponzor na tuto skutečnost následně upozorněn prostřednictvím kontaktního e-mailu či adresy, a současně mu bude nabídnuta změna adoptovaného či sponzorovaného zvířete.
 • Jména sponzorů a adoptivních rodičů zvířat, která jsou dočasně mimo expozici, jsou umístěna na panelu poblíž velké voliéry dravců.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, rádi vám je zodpovíme přímo u nás v oddělení kontaktu s veřejností.

Telefon: 296 112 230, 296 112 233
Fax: 233 556 704

e-mail: pr@zoopraha.cz

Související

Tisková zpráva: Zoo Praha lze pomoci adopcí či sponzoringem


Seznam sponzorů a adoptivních rodičů

ZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní