Adopce a sponzoring

Adopce a sponzorství


Sponzorování či adopce jsou v těchto dnech tou nejlepší cestou, jak můžete podpořit své oblíbené zvíře i zoo jako celek. Za veškeré projevy přízně vám velmi děkujeme! 

Jaký je rozdíl mezi adopcí a sponzoringem?

SPONZORING je podpora zvířete libovolnou částkou od 100 Kč výš

ADOPCE je podpora zvířete pevně stanovenou roční částkou, která je uvedena u každého druhu na tomto seznamu.


Kompletní seznam zvířat, která můžete sponzorovat či adoptovat, naleznete zde i s formulářem.  

Nemůžete se rozhodnout, které zvíře podpořit? Tady jsou naše tipy:

    

      

     

Zvířecí sirotci

Stále ještě zbývá několik druhů, které nemají žádného adoptivního rodiče. Projděte si tento seznam sirotků a vyberte si svého favorita!

Stále jste nerozhodní? Nechte se inspirovat krátkými videi, která pro YouTube kanál Krátce ze zoo natáčejí naši chovatelé.

Zvolte si způsob platby

 • Složenkou (na požádání vám ji rádi zašleme).
 • Bezhotovostně převodem na účet č. 182-000 11 39 071/0100, variabilní symbol 914. Do zprávy pro příjemce napište druh adoptovaného nebo sponzorovaného zvířete. Pro správné přiřazení platby je nutné poukázat dar z účtu, který je vedený na stejné jméno, jako je jméno uvedené coby plátce v přihlášce.

Další informace

 • Každé zvíře chované v naší zoo je oceněno finanční částkou, která je u jednotlivých druhů odlišná a je odvozená od ročních nákladů na krmivo a další péči o dané zvíře. Pokud se chcete stát adoptivním rodičem, je nutné zaplatit roční příspěvek, který je uveden u jednotlivého druhu na seznamu
 • Sponzorem se může stát každý, kdo zaplatí částku minimálně 100 Kč na kterékoli zvíře ze seznamu.
 • Speciální kategorií, spíše pro dárce z firemní sféry, je tzv. partner chovu. V tomto případě jde o dar ve výši 100 000 Kč.
 • Sponzorství i adopce probíhají formou dobrovolného sponzorského daru.
 • Doba trvání adopce i sponzorství je 12 měsíců od data přijetí platby.
 • Dar je daňově odečitatelnou položkou a na přání vám rádi vystavíme potvrzení pro finanční úřad.
 • V průběhu roku může dojít z chovatelských či provozních důvodů ke krátkodobému či trvalému umístění zvířete mimo expozici či k celkovému ukončení jeho chovu. V případě ukončení chovu či trvalého přesunu daného zvířete do zázemí bude adoptivní rodič či sponzor na tuto skutečnost následně upozorněn prostřednictvím kontaktního e-mailu či adresy, a současně mu bude nabídnuta změna adoptovaného či sponzorovaného zvířete.
 • Jména sponzorů a adoptivních rodičů zvířat, která jsou dočasně mimo expozici, jsou umístěna na panelu poblíž velké voliéry dravců.
 • Pokud byste měli jakékoli dotazy, rádi vám je zodpovíme přímo u nás v oddělení kontaktu s veřejností.

  Telefon: 296 112 230, 296 112 233
  Fax: 233 556 704

  e-mail: pr@zoopraha.cz

  Kompletní seznam zvířat, která můžete sponzorovat či adoptovat, naleznete zde i s formulářem.

  Související

  Tisková zpráva: Zoo Praha lze pomoci adopcí či sponzoringem

  Šesťáci adoptují gibona


  Seznam sponzorů a adoptivních rodičů