Přírůstky

Přírůstky


2018

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Leden

ovce domácí - kamerunská - (narození)01.01.2018samec: 1, samice: 0
mada modrotemenný - (narození)03.01.20182
klokánek králíkovitý - (narození)03.01.20181
přímorožec beisa - (narození)05.01.2018samec: 1, samice: 0
kaloň egyptský - (narození)08.01.20181
ovce domácí - kamerunská - (narození)08.01.2018samec: 1, samice: 0
bércoun africký - příchod (Zoo Bernburg)10.01.2018samec: 1, samice: 0
sitatunga západoafrická - (narození)10.01.2018samec: 1, samice: 0
bodlinatka turecká - (narození)11.01.20181
ara Learův - příchod (chovná stanice)12.01.2018samec: 0, samice: 1
ovce domácí - kamerunská - (narození)13.01.2018samec: 0, samice: 1
agama stepní - (narození)13.01.20184
dikobraz srstnatonosý - (narození)14.01.20182
guanako - (narození)16.01.2018samec: 1, samice: 0
sitatunga západoafrická - (narození)16.01.2018samec: 1, samice: 0
mara slaništní - (narození)19.01.20181
hutie stromová - (narození)19.01.20181
dudkovec stromový - (narození)24.01.20181
želva pardálí - (narození)29.01.20184
ibis madagaskarský - příchod (Zoo Mulhouse)30.01.2018samec: 0, samice: 1
gekon Turnerův - (narození)31.01.20182

Únor

kuskus pozemní - narození02.02.20181
marabu africký - narození02.02.20181
veverka kapská - narození04.02.20182
pískomil hedvábný - narození05.02.20181
dikobraz jihoafrický - narození05.02.20182
velemyš obláčková - narození05.02.20181
holub růžovotemenný - narození06.02.20181
tur domácí - zebu zakrslý - narození08.02.20181
myš východoafrická - narození09.02.20181
komba ušatá - narození09.02.20181
klokan horský - narození10.02.20181
kajka mořská - příchod (Aves Kladno)10.02.2018samec: 1, samice: 0
sýček obecný - příchod (Aves Kladno)10.02.2018samec: 1, samice: 2
myš čtyřpruhá - narození12.02.20181
pískomil veverkoocasý - narození12.02.20181
myška africká - narození13.02.20181
berneška rudokrká - příchod (Zoo Ostrava)14.02.2018samec: 2, samice: 0
kůň Převalského - příchod (Zoo Lengenberg)14.02.2018samec: 0, samice: 1
pelikán skvrnozobý - narození17.02.20181
pískomil veverkoocasý - narození17.02.20181
ovce domácí - suffolk - narození18.02.2018samec: 3, samice: 0
ovce domácí - kamerunská - narození18.02.2018samec: 0, samice: 1
emu hnědý - narození18.02.20181
daman stepní - narození19.02.20181
holub bronzový - narození19.02.20181
hrdlička chechtavá - narození19.02.20181
kůň Převalského - příchod (Zoo Helsinki)19.02.2018samec: 0, samice: 2
pískomil hedvábný - narození20.02.20181
hrdlička chechtavá - narození20.02.20181
klokan parma - narození21.02.20181
ovce domácí - kamerunská - narození22.02.2018samec: 0, samice: 1
bukáček malý - narození23.02.20182
myška africká - narození26.02.20181