Koně Převalského na Dívčích hradech

Koně Převalského na Dívčích hradech

Chov koní Převalského je jedním z nejdéle běžících záchranných programů Zoo Praha. Výběh na Dívčích hradech má však ještě jeden ochranářský záměr: obnovu původních stepních společenstev díky pastvě. Projekt je realizován s podporou Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Zde se klisna pase v Mongolsku, ale stepní rostlinná společenstva by se měla vrátit i na Dívčí hrady. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Velcí býložravci hrají důležitou úlohu ve vytváření a udržování stepního ekosystému a přispívají k místní biologické rozmanitosti.

Návrat divokých koní je příkladem mimořádně úspěšného in situ projektu. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Kůň Převalského je dnes jediným žijícím druhem divokého koně. Kvůli lovu, narušování prostředí či konkurenci hospodářských zvířat málem vyhynul.


První klisny koně Převalského v dubnu 2021 na Dívčích hradech. Foto: Oliver Le Que, Zoo Praha

Seznamte se osazenstvem koní Převalského na Dívčích hradech.

V případě, že budete svědky nedovoleného krmení zvířat, informujte nás neprodleně na čísle +420 296 112 230. Foto: Alamy.com

Krmení koní nevhodnou stravou jim způsobuje vážné zdravotní problémy, které mohou končit smrtí!


Snímek ohrady se zázemím pro koně Převalského na Dívčích hradech. Foto z dronu: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Místní název odkazuje na legendu o dívčí válce. Zde si měly ženy vybudovat hradiště s výhledem na Vyšehrad, kde se naopak opevnili muži. 

Poštolník pod střechou objektu zázemí na Dívčích hradech. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Uvnitř ohrady koní Převalského na Dívčích hradech můžete zahlédnout dva typy ptačích budek: pro poštolku obecnou a pro dudka chocholatého.


V pondělí odpoledne jsme do téměř dvacetihektarové ohrady na pražských Dívčích hradech vypustili čtyři klisny koně Převalského. Když jsem dvě z nich o chvíli později spatřil na horizontu s kulisou Pankráce v pozadí, připadl...
Téměř dvacetihektarová pláň na Dívčích hradech v Praze se dnes stala novým domovem koní Převalského. Z chovné stanice v Dolním Dobřejově sem dnes pracovníci Zoo Praha přepravili první čtyři klisny, k nimž by časem měl...
Poslední dny zbývají do okamžiku, kdy se po ohrazené pláni pražských Dívčích hradů rozběhnou koně Převalského. Budou nejen připomínat historii této výjimečné lokality a zatraktivní ji, ale také by vypásáním travního...