Koně Převalského na Dívčích hradech

Koně Převalského na Dívčích hradech

Chov koní Převalského je jedním z nejdéle běžících záchranných programů Zoo Praha. Výběh na Dívčích hradech má však ještě jeden ochranářský záměr: obnovu původních stepních společenstev díky pastvě. Projekt je realizován s podporou Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Zde se klisna pase v Mongolsku, ale stepní rostlinná společenstva by se měla vrátit i na Dívčí hrady. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Velcí býložravci hrají důležitou úlohu ve vytváření a udržování stepního ekosystému a přispívají k místní biologické rozmanitosti.

Návrat divokých koní je příkladem mimořádně úspěšného in situ projektu. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Kůň Převalského je dnes jediným žijícím druhem divokého koně. Kvůli lovu, narušování prostředí či konkurenci hospodářských zvířat málem vyhynul.


První klisny koně Převalského na Dívčích hradech. Foto: Oliver Le Que, Zoo Praha

Seznamte se s prvními klisnami, které jsme vybrali pro vypuštění na Dívčích hradech.

V případě, že budete svědky nedovoleného krmení zvířat, informujte nás neprodleně na čísle +420 296 112 230. Foto: Alamy.com

Krmení koní nevhodnou stravou jim způsobuje vážné zdravotní problémy, které mohou končit smrtí!


Snímek ohrady se zázemím pro koně Převalského na Dívčích hradech. Foto z dronu: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Místní název odkazuje na legendu o dívčí válce. Zde si měly ženy vybudovat hradiště s výhledem na Vyšehrad, kde se naopak opevnili muži. 

Poštolník pod střechou objektu zázemí na Dívčích hradech. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Uvnitř ohrady koní Převalského na Dívčích hradech můžete zahlédnout dva typy ptačích budek: pro poštolku obecnou a pro dudka chocholatého.


V pondělí odpoledne jsme do téměř dvacetihektarové ohrady na pražských Dívčích hradech vypustili čtyři klisny koně Převalského. Když jsem dvě z nich o chvíli později spatřil na horizontu s kulisou Pankráce v pozadí, připadl...
Téměř dvacetihektarová pláň na Dívčích hradech v Praze se dnes stala novým domovem koní Převalského. Z chovné stanice v Dolním Dobřejově sem dnes pracovníci Zoo Praha přepravili první čtyři klisny, k nimž by časem měl...
Poslední dny zbývají do okamžiku, kdy se po ohrazené pláni pražských Dívčích hradů rozběhnou koně Převalského. Budou nejen připomínat historii této výjimečné lokality a zatraktivní ji, ale také by vypásáním travního...