Z ředitelny

Ředitel Zoo Praha, Miroslav Bobek
Z ředitelny

Minulou neděli uplynulo sto let ode dne, kdy byl do Československa dovezen první kůň Převalského. Šlo o hřebce Aliho, kterého z Halle získal prof. František Bílek a umístil ho na školním statku v Netlukách. Později následovala...

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Po svém nástupu do Zoo Praha jsem hned první víkend strávil v kanceláři. Jak jinak… Během onoho víkendu jsem sepsal i deset bodů, v nichž jsem se pokusil definovat náš budoucí přístup k projektům na ochranu ohrožených druhů v...
Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha

Miroslav Bobek (*1967) stojí v čele Zoo Praha od roku 2010. Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1993 až 2009 působil v Českém rozhlase. Zde se zpočátku věnoval popularizaci vědy. V roce 2000 založil divizi Český rozhlas Online a stal se jejím šéfredaktorem. V roce 2005...

Ostatní informace

Návštěvníci, ale i samotní zaměstnanci pražské zoologické zahrady se často zajímají, kdo byl prvním ředitelem, kdo následoval, jak dlouho řídil zoo apod.