Let It Grow

Let It Grow

Zoo Praha se připojila k celoevropské kampani s názvem Let it Grow – Dejme šanci přírodě, kterou vyhlásily společně Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), Evropské sítě vědeckých středisek a muzeí (Ecsite) a Mezinárodního sdružení botanických zahrad (BGCI). Cílem kampaně je upozornit na problematiku ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem okolí. Mnoho dříve běžných druhů mizí nebo již nenávratně zmizelo a je jen na nás, zda tento negativní trend zastavíme.

 

Pestrá nabídka květů od jara do podzimu, dostatek úkrytů pro ptáky i bezobratlé, dozrávající plody a semena i zvolna trouchnivějící pařez či kláda jsou v přírodní zahradě potěchou pro oči a vítaným útočištěm pro četné živočichy. Foto: Romana Anděrová, Zoo Praha

Dnešní módou jsou zahrady, v nichž většinu plochy zaujímá úhledně posekaný trávník (a běda, když se v něm ukáže i pampeliška!), doplněný několika zakrslými jehličnany nebo okrasnými cizokrajnými keři. Nechybí bazén...

Ptáci, kteří hnízdí v dutinách, mohou v zoo využít některou ze stovky budek rozvěšených mezi stromy. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Pražská zoo je příkladem skutečnosti, že i ve městě lze nabídnout volně žijícím zvířatům vhodné podmínky k životu. Za domov si ji vybrala řada druhů: plži, pavouci, ptáci i savci.


 

Příroda kolem nás

 

 

let it grow eshop

Přírodě může dát šanci každý z nás. Staňte se také součástí kampaně Let It Grow! V našem oficiálním e-shopu naleznete třeba ptačí budky pro malé druhy sýkor, modřinku, parukářku a uhelníčku. Přilákejte ptačí sousedy na svoji zahradu.