Kalendář pozorovatele

Let It Grow

Zoo Praha  |  19. 05. 2016


S volně žijícími živočichy se můžeme v areálu Zoo Praha setkat po celý rok. Nejlepší dobou k pozorování ptáků či savců jsou okamžiky ihned po zpřístupnění zoo návštěvníkům, případně před zavírací dobou, kdy je již v zoo méně lidí a zvířata jsou nejaktivnější. Většina plazů je naopak aktivnější později po východu slunce. Na sledování hmyzu a dalších bezobratlých jsou pak nejlepší denní hodiny, kdy se oteplí.

Jednotlivé měsíce roku nabízejí ideální podmínky pro pozorování odlišných skupin živočichů. Kdy se na co v zoo zaměřit a co si nenechat ujít?

LEDEN Ideální měsíc k pozorování zimujících ptáků a drobných pěvců na krmítkách.
ÚNOR Nejvyšší čas připravit ptačí i netopýří budky na novou sezonu! Při tradiční víkendové akci v zoo se dozvíte, jak na to.
BŘEZEN V Ptačích mokřadech a na akátech na skalním svahu pod Zakázankou začínají hnízdit volavky popelavé, Vodní svět ožívá námluvami skokanů a dalších druhů žab.
DUBEN Probíhá migrace užovek podplamatých ze zimovišť na Zakázance přes zoo k Vltavě. Zastihnout je lze především poblíž Geostezky a skalního masivu.
KVĚTEN Na vodních plochách se objevují první mláďata slípek zelenonohých a kachen divokých. Také v budkách krmí ptačí rodiče své potomky. Nad zoo se objevují první rorýsi.
ČERVEN Po ránu a vpodvečer zní zoo zpěvem ptáků, který se můžeme naučit rozeznávat. Kvetoucí rostliny jsou plné hmyzu.
ČERVENEC Na mnoha místech lze pozorovat poletující motýly, se soumrakem jsou vidět lovící netopýři.
SRPEN Brouci, pavouci a další drobní živočichové se během dne vyhřívají na květech rostlin, ježci i hlodavci jsou aktivní, krmí se a nabírají sílu na zimu.
ZÁŘÍ Probíhá migrace užovek podplamatých od řeky zpět na skály v zoo, při které můžeme pozorovat i nedávno vylíhlá mláďata. Vrcholí tah ptáků a v zoo se objevují nevídané druhy, které zde přes léto nebyly.
ŘÍJEN Poslední čas na oprav a instalaci ptačích krmítek. Pokračuje ptačí tah, zastihneme stále užovky mířící na zimoviště a poslední motýly a brouky.
LISTOPAD S příchodem chladných dnů se v zoo objevují zimující hejna racků od Vltavy. Na krmítka vedle sýkor přilétají i strakapoudi a řada pěnkavovitých ptáků.
PROSINEC Zajímají vás zimní ptačí hosté na Vltavě? Během tradiční prosincové akce se můžeme vydat na jejich pozorování během komentované vycházky s odborníky ze zoo.


Pestrá nabídka květů od jara do podzimu, dostatek úkrytů pro ptáky i bezobratlé, dozrávající plody a semena i zvolna trouchnivějící pařez či kláda jsou v přírodní zahradě potěchou pro oči a vítaným útočištěm pro četné živočichy. Foto: Romana Anděrová, Zoo Praha

Dnešní módou jsou zahrady, v nichž většinu plochy zaujímá úhledně posekaný trávník (a běda, když se v něm ukáže i pampeliška!), doplněný několika zakrslými jehličnany nebo okrasnými cizokrajnými keři. Nechybí bazén...

Ptáci, kteří hnízdí v dutinách, mohou v zoo využít některou ze stovky budek rozvěšených mezi stromy. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Pražská zoo je příkladem skutečnosti, že i ve městě lze nabídnout volně žijícím zvířatům vhodné podmínky k životu. Za domov si ji vybrala řada druhů: plži, pavouci, ptáci i savci.


 

Příroda kolem nás

 

 

let it grow eshop

Přírodě může dát šanci každý z nás. Staňte se také součástí kampaně Let It Grow! V našem oficiálním e-shopu naleznete třeba ptačí budky pro malé druhy sýkor, modřinku, parukářku a uhelníčku. Přilákejte ptačí sousedy na svoji zahradu.