Příroda pod skalou

Let It Grow

Zoo Praha  |  06. 06. 2016


Tůňka v Zoo Praha vznikla na jaře 2016 jako budoucí domov pro mnoho živočichů. Od drobných bezobratlých po ropuchy. U paty skály zase vznikla zídka plná štěrbin a úkrytů, která je ideálním stanovištěm například pro ještěrky zelené. Od založení budou zvířata celý areál postupně osídlovat a my máme jedinečnou příležitost všechny změny v čase sledovat.

Tůňka krátce po vzniku. Foto: Zoo Praha Tůňka krátce po vzniku. Foto: Zoo Praha

Voda je život

Každá nová vodní plocha je velkým lákadlem pro nejrůznější živočichy. Mnozí do ní nakladou vajíčka a ve vodě se pak vyvíjejí jejich larvy, další se ve vodě zabydlí sami – ať už k ní aktivně přiletí, nebo je třeba přinesou na nohách vodní ptáci jako rackové či volavky. Pokud se jim v tůňce zalíbí, dají život dalším generacím.

Současně se drobní obyvatelé tůňky stanou vítanou potravou dravého hmyzu a žab, a ty zase třeba volavek. Jakmile tůňka zaroste, objeví se nové druhy. Jiné zase přijdou po silných deštích nebo naopak když bude tůňka vysychat.

Osídlování tůňky i zídky živočichy budeme průběžně sledovat a s novými obyvateli vás seznámíme na akcích pořádaných v zoo v rámci kampaně Dejme šanci přírodě.      

Hmyz a jiná drobotina

Na samém počátku se nová tůňka stává domovem mnoha druhů hmyzu a dalších bezobratlých. Mezi prvními bývají drobní brouci (vodomilové, potápníci, plavčíci, mokřadníci), ploštice (klešťanky, bodule, na hladině bruslařky), larvy komárů, pakomárů, chrostíků, jepic, vážek a mnoho dalších. 

 


Pestrá nabídka květů od jara do podzimu, dostatek úkrytů pro ptáky i bezobratlé, dozrávající plody a semena i zvolna trouchnivějící pařez či kláda jsou v přírodní zahradě potěchou pro oči a vítaným útočištěm pro četné živočichy. Foto: Romana Anděrová, Zoo Praha

Dnešní módou jsou zahrady, v nichž většinu plochy zaujímá úhledně posekaný trávník (a běda, když se v něm ukáže i pampeliška!), doplněný několika zakrslými jehličnany nebo okrasnými cizokrajnými keři. Nechybí bazén...

Ptáci, kteří hnízdí v dutinách, mohou v zoo využít některou ze stovky budek rozvěšených mezi stromy. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Pražská zoo je příkladem skutečnosti, že i ve městě lze nabídnout volně žijícím zvířatům vhodné podmínky k životu. Za domov si ji vybrala řada druhů: plži, pavouci, ptáci i savci.


 

Příroda kolem nás

 

 

let it grow eshop

Přírodě může dát šanci každý z nás. Staňte se také součástí kampaně Let It Grow! V našem oficiálním e-shopu naleznete třeba ptačí budky pro malé druhy sýkor, modřinku, parukářku a uhelníčku. Přilákejte ptačí sousedy na svoji zahradu.