Přírodní zahrady plné života...

Let It Grow - aktuálně

Zoo Praha  |  09. 08. 2016


Dnešní módou jsou zahrady, v nichž většinu plochy zaujímá úhledně posekaný trávník (a běda, když se v něm ukáže i pampeliška!), doplněný několika zakrslými jehličnany nebo okrasnými cizokrajnými keři. Nechybí bazén vonící chemií a další chemie a stroje se uplatní při náročném udržování takové umělé zahrady. Pyšnému majiteli však jako by unikla jedna zásadní skutečnost: je to zahrada bez života, kde nepotěší pohled na jediného motýla.

Pestrá nabídka květů od jara do podzimu, dostatek úkrytů pro ptáky i bezobratlé, dozrávající plody a semena i zvolna trouchnivějící pařez či kláda jsou v přírodní zahradě potěchou pro oči a vítaným útočištěm pro četné živočichy. Foto: Romana Anděrová, Zoo Praha Pestrá nabídka květů od jara do podzimu, dostatek úkrytů pro ptáky i bezobratlé, dozrávající plody a semena i zvolna trouchnivějící pařez či kláda jsou v přírodní zahradě potěchou pro oči a vítaným útočištěm pro četné živočichy. Foto: Romana Anděrová, Zoo Praha

Naštěstí v posledních letech přobývá lidí, kteří objevili kouzlo zahrad inspirovaných přírodou. V nich nacházejí místo především ty druhy rostlin, které jsou v dané oblasti původní, a proto dokonale přizpůsobené místním podmínkám a jejich plody a semena poskytují volně žijícím živočichům přirozený zdroj potravy. Místo vydatného umělého hnojení, sekání, zalévání a ošetřování pesticidy se v přírodních zahradách nechávají působit přírodní procesy. Zahrada se pak stane malou oázou života, která je nejen krásná, ale navíc téměř bezúdržbová, poskytuje životní prostor živočichům, kteří ho jinde ztrácejí, a svou pestrostí pomáhá zvyšovat biodiverzitu v krajině poznamenané lidskou činností.