Ochrana oznamovatelů

Ostatní články

Zoo Praha  |  31. 07. 2023


Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace, tímto poskytuje následující informace podle § 9, odst. 2, písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Osoba, která pro Zoologickou zahradu hl. m. Prahy, příspěvkovou organizaci („Povinný subjekt“) vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost („oznamovatel“), nebo osoba, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, je dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, oprávněna podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž u Povinného subjektu došlo nebo má dojít, a to následujícím způsobem:

  1. telefonicky na tel. linku: (+420) 224 900 000;
  2. e-mailem na adresu: whistleblowing@becker-poliakoff.cz;
  3. osobně na žádost oznamovatele; přijetí oznámení osobně umožní příslušná osoba určená Povinným subjektem nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá; nebo
  4. vůči Ministerstvu spravedlnosti.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušná osoba:
Mgr. Jiří Brož
tel. č. (+420) 224 900 000
e-mail: whistleblowing@becker-poliakoff.cz

 

 

 


Ve spolupráci se společností CeWe Color, a. s., vyhlašujeme další ročník oblíbené fotosoutěže.

Děkujeme, že přispíváte na pomoc ukrajinským zoologickým zahradám! Níže si můžete přečíst, jak jsou vybrané finanční prostředky využívány.
Přihlášení k newsletteru