Flóra Zoo Praha

Flóra Zoo Praha

Stromy, keře, trávníky a trvalkové záhony tvoří celkový rámec zoologické zahrady. Jsou nejen kulisou výběhů a celých zoologických expozic, ale významnou měrou se podílí i na charakteru a náladě celé zoologické zahrady i části Trojské kotliny. Ve spojení s expozicemi různých druhů zvířat tvoří nezaměnitelné celky, vytváří, nebo spolu se zvířaty spojují geografické expozice, čímž významnou měrou podporují celkový charakter území naší zahrady.

Kromě tohoto estetického vjemu mají zelené plochy i další funkce, z nichž lze zmínit zejména mikroklimatické (poskytují stín, snižují teplotu) a ekologické (jednotliví jedinci či celky mohou být biotopy určitých domácích druhů zvířat, nebo se na vytváření biotopů významnou měrou podílí). Na tomto místě je nutné zmínit i fakt, že v současnosti prakticky žádná dřevina, formace rostlin, nebo rostlinné společenstvo na území zoo nevznikly bez zásahu člověka. Vždy se jedná o rostliny nebo formace rostlin přímo vysazené, pěstované, či alespoň lidskou činností výrazně ovlivněné.

Zeleň v areálu zahrady tak rozhodně nelze chápat jako čistou přírodu, ale spíše jako součást kulturní krajiny, či zahradní úpravy plnící určitou funkci. Přírodní procesy jsou a ve většině míst i musí být regulovány tak, aby naplňovaly svou funkci v prostoru zahrady, a zároveň byly bezpečné pro návštěvníky, zvířata i zaměstnance.