Projekty podporované EU

Projekty podporované EU

Do areálu pražské zoologické zahrady se vrátila vinná réva. Revitalizace skalního masivu nad expozicí vzácných papoušků, jejíž součástí byla také obnova historicky doložených vinic, je pokračováním úspěšně realizované revitalizace cesty Zakázanka, ukončené v roce 2013.

Revitalizace skalního masívu pokračuje

Starý mlýnský náhon byl vždy významným útočištěm ptáků, především drobným pěvcům. Zvláště po vybudování protipovodňové hráze podél Vltavy, vzniku Pavilonu kočkovitých šelem a expozice Ptačích mokřadů, mnohonásobně vzrostl význam břehových porostů kolem náhonu.

Dřevěné domky jsou dílem architekta Josefa Gočára. Vznikly v letech 1920−1921 jako provozní stavby pro letiště ve Kbelích. V 60. letech 20. století byly demontovány a dva z nich byly posléze přestěhovány do pražské zoo.

Dne 1. února 2010 zahájilo Trojské gymnázium Svatopluka Čecha realizaci projektových činností na novém projektu v rámci Operačního programu Praha − Adaptabilita pod názvem Trojské trumfy pražským školám.

Zakázanka, foto: Miroslav Bobek

Na stezce o délce 500 m jsou zpřístupněna místa zajímavá po stránce geomorfologické a krajinářské. Naučná stezka seznamuje návštěvníky na 15 panelech s geologickými, botanickými i zoologickými zajímavostmi celé lokality a s ekosystémem skalních stepí.

Profesionální rozvoj zamě

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.