Rekonstrukce Gočárových domů

Projekty podporované EU

Zoo Praha  |  22. 04. 2010


Dřevěné domky jsou dílem architekta Josefa Gočára. Vznikly v letech 1920−1921 jako provozní stavby pro letiště ve Kbelích. V 60. letech 20. století byly demontovány a dva z nich byly posléze přestěhovány do pražské zoo.

Gočárovy domy, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha Gočárovy domy, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

Gočárovy domy, (c) Jiří Trojánek, Zoo PrahaGočárovy domy, (c) Jiří Trojánek, Zoo PrahaZde byly v roce 1978 opět smontovány, i když v poněkud pozměněné podobě. Jeden z nich byl využíván jako zázemí pro práci s dětmi a později jako ubytovací zařízení pro návštěvy, druhý sloužil jako služební byt.

Původní domy, kterých bylo celkem pět, byly postaveny ve stylu „národního kubismu“, který je zcela výjimečný. Tvarosloví staveb uplatňuje typické kubistické prvky, které jsou však mnohem dekorativnější než obvykle. Byly totiž inspirovány lidovou architekturou, jak ji známe například z jihočeských barokních statků. Další zvláštností byla veselá barevnost dřevěných domků, které byly vyzdobeny v barvách trikolory. Vždyť vznikaly dva roky po vyhlášení Československé republiky.

V roce 2002 zasáhla oba domy ničivá povodeň a velmi vážně je poškodila. Protože opětné využívání nebylo možné, byly objekty provizorně zakonzervovány a čekaly na rekonstrukci. Ta byla ovšem spojena s nutností přestěhovat je do bezpečné části areálu zoo. Nakonec se podařilo získat prostředky na celkovou rekonstrukci, která byla zahájena v dubnu 2010.

Interiér restaurace byl vytvořen jako replika původní hospody na kbelském letišti. Foto (c) Tomáš Adamec, Zoo PrahaInteriér restaurace byl vytvořen jako replika původní hospody na kbelském letišti. Foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha 

V roce 2010 byly oba objekty přeneseny na novou lokalitu, do severní části areálu zoologické zahrady, kde nehrozí zaplavení velkou vodou. Jednalo se bezesporu o největší a nejdůležitější investiční akci roku. Vlastní rekonstrukce probíhala za přísného dohledu odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a místně příslušného pracoviště Národního památkového ústavu. Exteriérem se oba domky vrátily k původnímu návrhu architekta Gočára, který pro barevné řešení fasády zvolil barvy československé trikolory. Interiéry jsou rovněž ztvárněny dle původního projektu, a to včetně nábytku, kopie kachlových kamen či stylových lustrů.

Se zahájením hlavní návštěvnické sezony 2011 jsme oba objekty rekonstruovaných Gočárových domů předali návštěvníkům Zoo Praha do užívání. Předání předcházely dokončovací práce na interiérech a úpravy bezprostředního okolí. V domech je umístěna restaurace (jak tomu bylo v jednom domku původně), prodejní galerie a prostory pro činnost zoologických kroužků.

Zoo Praha získala na rekonstrukci domů grant Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), který využívá prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do vypsaného výběrového řízení na revitalizaci památky se přihlásily tři společnosti. Na základě hodnocení podle ekonomické výhodnosti byla vybrána společnost Gema Art Group, a. s.

Základní údaje:
Zahájení stavby: říjen 2009
Dokončení stavby: březen 2011
Projektant: ing. Tomáš Novotný – atelier KAVA s. r. o.
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a. s.
Celkové náklady na rekonstrukci: 39,9 milionů korun, z nichž dotace OPPK činila 33,8 milionů korun

 

www.oppk.cz