Návrat divokých koní

Návrat divokých koní

Zoo Praha sehrává dlouhodobě klíčovou roli v záchraně ohrožených koní Převalského ve volné přírodě. V posledních letech však své úsilí ještě znásobila, když jako jediná zoo světa uskutečnila ve spolupráci s Armádou ČR již devět transportů posledních divokých koní do mongolských stepí. Počet koní Převalského přepravených Zoo Praha a Armádou ČR do oblastí jejich historického výskytu na západě Mongolska se dosud zvýšil na úctyhodných třicet čtyři. Prozatím poslední transport byl realizován v roce 2019. Jelikož se populace koní Převalského v západním Mongolsku zdá již dostatečně početná a soběstačná, další transporty zamíří do nové lokace na východu země, kde je první transport naplánovaný na rok 2026. Už o dva roky dříve ale uskutečníme transport divokých koní do Kazachstánu.

 

Snímek z prvního Návratu divokých koní v roce 2011. Foto: Jana Ptačinská Jirátová 

Transporty koní

V roce 2011 proběhl první transport čtyř koní (tří klisen a jednoho hřebce) do oblasti Khomiin Tal v západním Mongolsku, následující potom do Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B, kde se koně po aklimatizaci připojili k divokým stádům. Transporty probíhají každoročně v červnu nebo červenci. Ve spolupráci s International Takhi Group a koordinátory Evropského chovného programu (EEP) je vytipováno několik koní z různých zemí, kteří jsou vhodní pro transport. Zpravidla se jedná o mladé klisny, které nesmějí být březí. Roli hraje také rodokmen a fyzická i psychická kondice. Na cestě do své destinace ostatně stráví dva dny. Koně jsou minimálně půl roku před samotným transportem převezeni do Chovné a aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově a z nich jsou ve výsledku vybráni 3-4 adepti spolu s jedním či dvěma náhradníky.

Na vojenském letišti v Praze–Kbelích jsou koně naloženi do armádního letounu CASA. Následuje mezipřistání v Kazani, Novosibirsku, a nakonec dosednutí na cílové letiště v Mongolsku. Na cestě je doprovází veterinář, který okýnky v boxu kontroluje jejich stav. Během cesty dostávají vodu, seno, případně jinou stravu.

Armádní letoun CASA s koni Převalského přistává na nezpevněné letištní ploše v Bulgan sumu. Foto: Jaroslav Šimek, Zoo Praha 

Po příjezdu jsou koně vypuštěni nejdříve do aklimatizační ohrady, kde si postupně zvykají na místní podmínky a seznamují se s ostatními koňmi. Aby koně měli dostatek času se postupně adaptovat na nadcházející zimu, je doba transportů naplánovaná na léto, kdy také vrcholí vegetační období a dynamika stád je klidnější, jelikož už je po sezóně porodů. Po první zimě, během níž bývají v případě nutnosti přikrmováni, jsou koně vypuštěni do volnosti (tzv. soft release).

Celkem bylo uskutečněno devět leteckých transportů. V Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B počet koní Převalského již překročil tři sta padesát. Jen roku 2020 se zde narodilo přes 60 hříbat a tři z námi přepravených klisen jsou již babičkami.

Koně po vypuštění vždy stráví první rok v aklimatizační ohradě. Musí si zvyknout na zdejší podnebí, potravu a další faktory. První dny zůstávají členové pražského týmu na místě a dohlížejí na své svěřence.Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha 

Plány do budoucna

Jelikož se populace koně Převalského v Gobi B jeví dostatečně stabilní (s předpokladem, že počet koní přirozeně poroste), nejsou transporty koní do této konkrétní oblasti tím pádem již kriticky nezbytné pro její zachování. Zoo Praha tedy začala zjišťovat možnosti transportů koní do oblastí na východě Mongolska. Záměr reintrodukovat koně Převalského na východ existuje již celá desetiletí. Na základě zjišťování podmínek v několika oblastech zástupci Zoo Praha předběžně vytipovali okolí Přísně chráněné oblasti Numrug o rozloze 5884 km2, která leží v nejvýchodnějším cípu Mongolska. Stepi jsou zde úživnější než na západě Mongolska a přecházejí v lesostep, což by koním poskytlo více útočišť před nepřízní počasí.

 

Podpořit návrat koní Převalského do jejich pradávné vlasti můžete i Vy!

  • Převeďte libovolnou částku na účet číslo 43-6804660247/0100.
  • Nakupte v našem e-shopu.
  • Navštivte zoo – z každého vstupu putuje 8 Kč na naše in situ projekty.
  • Využijte dotykové obrazovky v areálu.
  • Odešlete dárcovskou sms na číslo 87 777 ve zvoleném tvaru:
ProjektText jednorázové DMSText trvalého příkazu
POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
Další možnosti podpory naleznete zde. Děkujeme, že pomáháte s námi!

Partneři projektu

S podporou:

logo MHMP 800px sRGB 200                 

 

         

 

 

Spolupracují:

                              

Armáda ČR- 24. základna dopravního letectva - Praha Kbely

Ministerstvo životního prostředí ČR

Magistrát hlavního města Prahy

ITG

Přísně chráněná oblast Gobi B

Kölner Zoo

Tierpark Berlin

Přihlášení k newsletteru