O projektu

Návrat divokých koní

Zoo Praha  |  31. 10. 2013


Projekt „Návrat divokých koní“ usiluje o obnovu divokých populací koní Převalského v Mongolsku – v zemi jejich původního výskytu.

Nejviditelnější součástí projektu jsou samozřejmě vlastní transporty koní chovaných v lidské péči zpět do stepí Mongolska. První z nich Zoo Praha uskutečnila v roce 2011, při příležitosti 80 let od svého otevření veřejnosti, další následovaly vždy po roce. Přepravou koní však naše úsilí nekončí. Projekt „Návrat divokých koní“ totiž zahrnuje i další aktivity, které k účinné ochraně neoddělitelně patří.
Zoo Praha se přímo v Mongolsku dlouhodobě angažuje, zejména podporou strážců v národním parku Gobi B. Těm pomáhá opatřit potřebnou techniku a zázemí, které využívají při terénním sledování populací koní či jejich přikrmování během tuhých zim. Protože je při ochraně přírody zásadní také zapojení místních komunit, které musejí věc přijmout za vlastní, podílí se pražská zoo rovněž na osvětových aktivitách a pomoci místním komunitám.

V roce 2011 začala Zoo Praha s realizací rozvojového projektu „Záchrana ohrožených druhů mongolské fauny (koně Převalského) v chráněných územích západního Mongolska v kontextu sociálně ekonomického rozvoje“, financovaného Českou rozvojovou agenturou. Jeho důležitou součástí je socioekonomická podpora obyvatel žijících v regionálním pásu rezervace. Projekt má za cíl přispět k větší efektivitě ochrany přírody a je součástí mezinárodního úsilí nabídnout místním obyvatelům (převážně pastevcům) možnost alternativních zdrojů obživy. Velká část pomoci směřuje do podpory správy národního parku Gobi B a jeho strážců.


Armádní letoun CASA přistává na nezpevněné letištní ploše v Bulgan sumu. Foto: Jaroslav Šimek

Letošní transport koní Převalského označil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek za nejtěžší ze všech. Všechno ale dobře dopadlo a klisny jsou v pořádku v aklimatizační ohradě v Tachin talu.

Klisny Spina, Tara a Tárik v paprscích večerního slunce po vypuštění do aklimatizační ohrady v Tachin talu. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Navzdory potížím na začátku transportu, které vyvrcholily vyložením klisny Tanii z letadla těsně před úterním startem z Kbel, se zbývající tři klisny podařilo v pořádku přepravit do Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B. V...


Další tři klisny koně Převalského přepravila Zoo Praha v rámci svého projektu „Návrat divokých koní“ do Mongolska. Co se stalo, že neodletěla i čtvrtá adeptka? Jak dlouho trvá akce od nakládky koní v chovné a aklimatizační...
Zoo Praha letos ve spolupráci s Armádou ČR přepravuje do Mongolska tři klisny koně Převalského. V pořadí již devátý samostatný transport do Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B začal v úterý 18. června. Letos...

Pomáhejte s námi

Podpořit návrat koní Převalského do jejich pradávné vlasti můžete i Vy, a to například návštěvou zoo (z každé návštěvy zoo putují tři koruny na naše speciální sbírkové konto), nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské dms. Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

 

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
Travalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

 

Podpořte in-situ projekty Zoo Praha nákupem v našem e-shopu!

 

 

Partneři projektu

S podporou:

logo MHMP 800px sRGB 200                 

 

         

 

 

Spolupracují:

                              

Armáda ČR- 24. základna dopravního letectva - Praha Kbely

Ministerstvo životního prostředí ČR

Magistrát hlavního města Prahy

ITG

Přísně chráněná oblast Gobi B

Kölner Zoo

Tierpark Berlin

Přihlášení k newsletteru