Zoo v číslech

Zoo v číslech


Všechny údaje jsou platné k 31. 12. 2017.

Celková rozloha zoo: 58 ha
Rozloha expozic: 50 ha
Počet pavilonů: 12
Počet expozic: víc než 150
Počet zaměstnanců: 235


K 31. 12. 2017 bylo v Zoo Praha chováno: 
568 druhy ohrožené podle Červeného seznamu IUCN
270 CITES  druhů uvedených v příloze A nařízení Rady (ES) (zákaz mezinárodního obchodu)
61 druhy zařazené do evropských záchovných programů (EEP)
48 druhů vedených v mezinárodních plemenných knihách  (ISB)
67 druhů vedených v evropských plemenných knihách  (ESB)
41 druhů zvláště chráněných živočichů České republiky

Celkem5017 jedinců684 druhů
savci 1104 162
ptáci 1742 300

plazi

1072 139
obojživelníci
147

13

ryby a paryby

855

33

bezobratlí
97

37

Počet narozených mláďat v roce 2017:

Celkem 1262 mláďat
savci 420
ptáci 538
plazi 304
ryby 10

Denní spotřeba některých krmiv v roce 2017:

Banány: 16 kg
Mrkev: 216 kg
Čínské zelí: 48 kg
Hroznové víno: 8 kg
Jablka: 108 kg
Červi: 3 l
Sarančata: 407 ks
Cvrčci: 5 l
Seno: 1650 kg
Větve: 1 kontejner
Granulované směsi: 480 kg
Oves: 22 kg
Sladkovodní ryby: 146 kg
Maso: 264 kg
Mořské ryby: 44 kg
Myši: 500 ks


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní