Zoo v číslech

Zoo v číslech


Všechny údaje jsou platné k 31. 12. 2019.

Celková rozloha zoo: 58 ha
Rozloha expozic: 50 ha
Počet pavilonů: 13
Počet expozic: víc než 150
Počet zaměstnanců: 235


K 31. 12. 2019 bylo v Zoo Praha chováno: 
557 druhů ohrožených podle Červeného seznamu IUCN
274 CITES druhů uvedených v příloze A nařízení Rady (ES) (zákaz mezinárodního obchodu)
74 druhů zařazených do evropských záchovných programů (EEP)
45 druhů vedených v mezinárodních plemenných knihách (ISB)
62 druhů vedených v evropských plemenných knihách  (ESB)
37 druhů zvláště chráněných živočichů České republiky

Celkem5375 jedinců678 druhů
savci 1057 162
ptáci 1955 303
plazi 1056 132
obojživelníci 246

11

ryby a paryby 998

36

bezobratlí 63

34

Počet narozených či vylíhnutých mláďat ve třech hlavních skupinách v roce 2019:

Celkem 1182 mláďat  217 druhů
savci 429 73
ptáci 513 107
plazi 240 37

Denní spotřeba některých krmiv v roce 2019:

Banány: 17,8 kg
Mrkev: 224 kg
Čínské zelí: 51,3 kg
Hroznové víno: 7,7 kg
Jablka: 108 kg
Červi: 5,7 l
Sarančata: 336 ks
Cvrčci: 5,6 l
Seno: 1017 kg
Sláma: 130 kg
Větve: 2 kontejnery
Oves: 22 kg
Sladkovodní ryby: 120 kg
Maso: 215 kg
Mořské ryby: 38,6 kg
Myši: 412 ks


ZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní