Zoo v číslech

Zoo v číslech


K 31. 12. 2015 bylo v Zoo Praha chováno 4 716 jedinců a 681 druhů.

Základní informace

Celková plocha Zoologické zahrady 58 ha
Celková plocha expozic   50 ha
Počet pavilonů    12
Počet expozic   Více než 150
Počet zaměstnanců     235

 

Chované druhy ohrožených živočichů:

Počet druhůZpůsob ochrany
144 Druhy ohrožené podle Červeného seznamu IUCN (zařazené v kategoriích „zranitelný“ až „vyhubený v přírodě“).
93 Druhy uvedené v příloze A nařízení Rady (ES) - evropská implementace seznamů CITES (zákaz mezinárodního obchodu).
59 Druhy vedené v Evropském záchovném programu (EEP).
49 Druhy vedené v mezinárodních plemenných knihách (ISB)
62 Druhy vedené v evropských plemenných knihách (ESB)
38 Druhy zvláště chráněných živočichů České republiky

 

Počet chovaných zvířat:

Celkem4 716 jedinců681 druhů
savci 1 074 167
ptáci 1 494 293
plazi    987 132
obojživelníci    124   14
ryby    985   43
paryby       1     1
bezobratlí     51+   31

 

Úspěšně odchováno bylo v roce 2015

Celkem1 042 mláďat
savci 346
ptáci 262
plazi 434

 

Denní spotřeba některých krmiv

Druh krmivaMnožství
hovězí  maso   600 kg
ryby mražené   150 kg
ryby živé   110 kg
hlodavci   400 ks
hmyz       8 litrů
vejce     30 ks
seno 1 900 kg
obiloviny    560 kg
mrkev    400 kg
jablka    200 kg
banány      18 kg
salát      60 ks