Zoo v číslech

Zoo v číslech


Všechny údaje jsou platné k 31. 12. 2021.

Celková rozloha zoo: 58 ha
Rozloha expozic: 50 ha
Počet pavilonů: 15
Počet expozic: víc než 150
Počet zaměstnanců: 240


K 31. 12. 2021 bylo v Zoo Praha chováno: 
541 druhů ohrožených podle Červeného seznamu IUCN
272 CITES druhů uvedených v příloze A nařízení Rady (ES) (zákaz mezinárodního obchodu)
72 druhů zařazených do Evropských záchovných programů (EEP)
41 druhů vedených v Mezinárodních plemenných knihách (ISB)
66 druhů vedených v Evropských plemenných knihách  (ESB)
37 druhů zvláště chráněných živočichů České republiky

Celkem5469 jedinců685 druhů
savci 1057 162
ptáci 1955 303
plazi 1056 132
obojživelníci 246

11

ryby a paryby 998

36

bezobratlí 63

34

Počet narozených či vylíhnutých mláďat ve třech hlavních skupinách v roce 2021:

Celkem 1038 mláďat  179 druhů
savci 423 61
ptáci 390 85
plazi 225 33

Denní spotřeba některých krmiv v roce 2021:

Banány: 13,4 kg
Mrkev: 198 kg
Čínské zelí: 88 kg
Hroznové víno: 5,5 kg
Jablka: 90 kg
Červi: 6,6 l
Sarančata: 397 ks
Cvrčci: 6 l
Seno: 1101 kg
Sláma: 140 kg
Větve: 2 kontejnery
Oves: 13,2 kg
Sladkovodní ryby: 109 kg
Maso: 132 kg
Mořské ryby: 68 kg
Myši: 435 ks