Zoo v číslech

Zoo v číslech


Všechny údaje jsou platné k 31. 12. 2020.

Celková rozloha zoo: 58 ha
Rozloha expozic: 50 ha
Počet pavilonů: 14
Počet expozic: víc než 150
Počet zaměstnanců: 251


K 31. 12. 2020 bylo v Zoo Praha chováno: 
551 druhů ohrožených podle Červeného seznamu IUCN
271 CITES druhů uvedených v příloze A nařízení Rady (ES) (zákaz mezinárodního obchodu)
74 druhů zařazených do evropských záchovných programů (EEP)
43 druhů vedených v mezinárodních plemenných knihách (ISB)
64 druhů vedených v evropských plemenných knihách  (ESB)
38 druhů zvláště chráněných živočichů České republiky

Celkem5686 jedinců684 druhů
savci 1087 164
ptáci 1921 298
plazi 1073 135
obojživelníci 238

9

ryby a paryby 1216

39

bezobratlí 151

39

Počet narozených či vylíhnutých mláďat ve třech hlavních skupinách v roce 2020:

Celkem 1374 mláďat  217 druhů
savci 582 79
ptáci 466 100
plazi 326 38

Denní spotřeba některých krmiv v roce 2020:

Banány: 16,7 kg
Mrkev: 187 kg
Čínské zelí: 78 kg
Hroznové víno: 6,2 kg
Jablka: 90 kg
Červi: 6,6 l
Sarančata: 379 ks
Cvrčci: 6 l
Seno: 1050 kg
Sláma: 158 kg
Větve: 2,2 kontejnery
Oves: 8,7 kg
Sladkovodní ryby: 109 kg
Maso: 142 kg
Mořské ryby: 72 kg
Myši: 385 ks