Zoo v číslech

Zoo v číslech


Všechny údaje jsou platné k 31. 12. 2016.

Celková rozloha zoo: 58 ha
Rozloha expozic: 50 ha
Počet pavilonů: 13
Počet expozic: víc než 150
Počet zaměstnanců: 235


K 31. 12. 2016 bylo v Zoo Praha chováno: 
132 druhy ohrožené podle Červeného seznamu IUCN (zařazené v kategoriích „zranitelný“ až „vyhubený v přírodě“)
91 CITES  druhů uvedených v příloze A nařízení Rady (ES) (zákaz mezinárodního obchodu)
59 druhy zařazené do evropských záchovných programů (EEP)
48 druhů vedených v mezinárodních plemenných knihách  (ISB)
66 druhů vedených v evropských plemenných knihách  (ESB)
45 druhů zvláště chráněných živočichů České republiky

Celkem4770 jedinců690 druhů
savci 1079 162
ptáci 1637 304

plazi

1118 135
obojživelníci
123

17

ryby a paryby

768

40

bezobratlí
52+

32

Počet narozených mláďat v roce 2016:

Celkem 1366 mláďat
savci 466
ptáci 562
plazi 328
ryby 10

Denní spotřeba některých krmiv v roce 2016:
Hovězí maso: 600 kg 
Ryby mražené: 150 kg 
Ryby živé: 110 kg 
Hlodavci: 400 ks 
Hmyz: 8 litrů 
Vejce: 30 ks 
Seno: 1 900 kg 
Obiloviny: 560 kg 
Mrkev: 400 kg 
Jablka: 200 kg 
Banány: 18 kg 
Salát: 60 ks