Zoo v číslech

Zoo v číslech


Všechny údaje jsou platné k 31. 12. 2018.

Celková rozloha zoo: 58 ha
Rozloha expozic: 50 ha
Počet pavilonů: 13
Počet expozic: víc než 150
Počet zaměstnanců: 235


K 31. 12. 2018 bylo v Zoo Praha chováno: 
563 druhů ohrožených podle Červeného seznamu IUCN
269 CITES druhů uvedených v příloze A nařízení Rady (ES) (zákaz mezinárodního obchodu)
64 druhů zařazených do evropských záchovných programů (EEP)
45 druhů vedených v mezinárodních plemenných knihách (ISB)
68 druhů vedených v evropských plemenných knihách  (ESB)
41 druhů zvláště chráněných živočichů České republiky

Celkem5049 jedinců676 druhů
savci 1201 164
ptáci 1798 304
plazi 1017 134
obojživelníci 141

11

ryby a paryby 796

32

bezobratlí 96

31

Počet narozených mláďat v roce 2018:

Celkem 1340 mláďat 219 druhů
savci 565 75
ptáci 497 109
plazi 159 29
obojživelníci 26 2
ryby 93 4

Denní spotřeba některých krmiv v roce 2018:

Banány: 17,8 kg
Mrkev: 220 kg
Čínské zelí: 51,3 kg
Hroznové víno: 7,7 kg
Jablka: 106 kg
Červi: 4,6 l
Sarančata: 336 ks
Cvrčci: 5,5 l
Seno: 1200 kg
Větve: 2 kontejnery
Oves: 22 kg
Sladkovodní ryby: 120 kg
Maso: 215 kg
Mořské ryby: 38,6 kg
Myši: 430 ks


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní