CITES

Zoo Praha / Prague Zoo

Záležitosti kolem CITES řeší v České republice tři hlavní orgány, z nichž každý má jiné pravomoci a úkoly. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je výkonným orgánem CITES. Vydává „permity“ (vývozní a dovozní povolení, která musí každou mezinárodní zásilku CITES exemplářů doprovázet),...