Co jsou to přílohy CITES?

Zoo Praha / Prague Zoo

Zoo Praha  |  15. 08. 2013


Obchod s ary hyacintovými je až na výjimky zakázán (jsou zařazeni do přílohy I CITES). Foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha Obchod s ary hyacintovými je až na výjimky zakázán (jsou zařazeni do přílohy I CITES). Foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

Orgány CITES vydávají pravidelně seznam druhů, s nimiž nelze volně obchodovat. Ten v současnosti zahrnuje více než 4 000 druhů zvířat a okolo 25 000 druhů rostlin. Druhy v seznamu jsou podle míry svého ohrožení mezinárodním obchodem – a tedy i podle rozsahu, v němž je obchod regulován – roztříděny do tří příloh, označovaných římskými číslicemi I až III. „Nejpřísnější“ je příloha I, která zahrnuje druhy, s nimiž se obchodovat nesmí vůbec – pokud ovšem člověk či instituce nezíská zvláštní výjimku. U druhů ze zbývajících dvou příloh obchod možný je, ale za splnění určitých podmínek, například doložení původu zvířat či rostlin (kvůli kontrole, že je první majitel získal legální cestou – např. odchovem).

Členské státy Evropské unie (tedy i Česká republika) mají z nařízení Rady Evropského společenství povinnost začlenit stanovy CITES do svých zákonů a řídit se jimi. Pravidla pro regulaci obchodu jsou přitom dle nařízení v některých ohledech přísnější, než v původní úmluvě. Druhové seznamy jsou v nařízení Rady členěny nikoliv do tří příloh označovaných římskými číslicemi, ale do příloh čtyř, označovaných písmeny A až D, kde A opět značí největší míru kontroly. Přílohy A až C nařízení Rady veskrze odpovídají přílohám I až III úmluvy, D je navíc. Zařazení druhů do příloh této „evropské verze CITES“ je vždy stejné nebo přísnější, než na celosvětové úrovni, nikdy ne mírnější. Patrné je to zejména u ptáků: u mnoha evropských druhů, s nimiž je obchod na celosvětové úrovni regulován jejich zařazením do přílohy CITES II, platí v Evropě absolutní zákaz obchodování – druhy jsou řazeny do přísnější přílohy A.  

Druhy uvedené v příloze A (tedy ty, jejichž získání podléhá nejpřísnějším regulím) v pražské zoo snadno poznáte: na jmenovce u svého výběhu mají umístěn stylizovaný nápis „CITES“.