SMS sponzorování

SMS sponzorování


Rádi byste podpořili Zoo Praha a její činnosti formou SMS sponzorství? Můžete tak učinit hned a jednoduše s pomocí svého mobilního telefonu. Stačí k tomu jediná DMS.

Zašlete dárcovskou SMS – tzv. DMS – na číslo 87 777 ve tvaru uvedeném v tabulce níže. Podle toho, který projekt si zvolíte, přispějete odesláním SMS buď na ochranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (projekt Pomáháme jim přežít), nebo na obnovu zoo po povodních, které ji zasáhly v roce 2013, a na související výstavbu nového pavilonu pro gorily v horní části areálu zoo, kde budou lidoopi v bezpečí, pokud by zoo v budoucnu opět zasáhla velká voda.

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha). Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP ZOO PRAHA nebo STOP OHROZENEDRUHY nebo STOP AUSTRALIE na číslo 87 777.

Děkujeme!

Službu provozuje pro Zoo Praha Fórum dárců. Akce je veřejnou sbírkou dle Zákona č. 117/2001 Sb. povolenou magistrátem hl. m. Prahy. Dárcovské SMS lze odesílat prostřednictvím mobilních operátorů T-Mobile, O2, Vodafone. Více informací na Fóru dárců: www.darcovskasms.cz

Tvary DMS naleznete v níže uvedené tabulce.

ProjektText jednorázové DMSText trvalého příkazu
POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
POVODEŇ 2013/NOVÝ PAVILON GORIL DMS ZOO PRAHA 30
DMS ZOO PRAHA 60
DMS ZOO PRAHA 90
DMS TRV ZOO PRAHA 30
DMS TRV ZOO PRAHA 60
DMS TRV ZOO PRAHA 90
POMOC AUSTRALSKÉ FAUNĚ POSTIŽENÉ POŽÁRY DMS AUSTRALIE 30
DMS AUSTRALIE 60
DMS AUSTRALIE 90
DMS TRV AUSTRALIE 30
DMS TRV AUSTRALIE 60
DMS TRV AUSTRALIE 90