Návštěvní řád

Návštěvní řád


Návštěvní řád Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Návštěvníci Zoologické zahrady hl. m. Prahy jsou v areálu zoo povinni:

 • Pohybovat se pouze po vyznačených cestách a prostorách, a to výhradně pěšky; pohyb na odrážedlech a koloběžkách je povolen pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky.
 • Nedotýkat se chovaných zvířat, nekrmit je (neplatí pro Dětskou zoo, kde je možno krmit zvířata krmivem dodávaným zoo) a nevhazovat žádné předměty do jejich výběhů.
 • Chovat se ohleduplně ke zvířatům, nerušit je hlukem nebo jiným nevhodným chováním, nevnášet do zoo nafukovací balónky a jiné pro zvířata nebezpečné předměty.
 • Dbát pokynů pracovníků zoo, zvláště pak v pavilonech vyžadujících zvláštní režim.
 • Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům
 • Neničit zeleň, majetek zoo ani majetek jiných osob.
 • Udržovat v zoo čistotu.
 • Nepohybovat se v zoo v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek.
 • Psy držet výhradně na krátkém vodítku tak, aby nerušili nebo neohrožovali návštěvníky či zvířata, omezit pohyb se psy dle pokynů zoo, mít u sebe platný očkovací průkaz a předložit jej při koupi vstupenek. Jeden dospělý návštěvník může vstoupit do areálu s jedním psem. Ostatním zvířatům je vstup do areálu zakázán.
 • Dětem do 15 let zajistit odpovědný dozor dospělé osoby (odborný průvodce poskytnutý zoo tuto odpovědnost nepřebírá).
 • Oznámit pracovníkům zoo porušování návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat (u hlavního vchodu do zoo je po dobu otevírací doby k dispozici informační služba, o víkendech a denně v červenci a srpnu včetně zdravotnické pomoci).

V případě hrubého porušení Návštěvního řádu bude dotyčný návštěvník vyzván k opuštění areálu Zoo Praha.

Přejeme Vám mnoho zajímavých zážitků z pražské zoo!