Kdo má co na starost?

Zoo Praha / Prague Zoo

Zoo Praha  |  15. 08. 2013


Záležitosti kolem CITES řeší v České republice tři hlavní orgány, z nichž každý má jiné pravomoci a úkoly.

Všechny divoké kočkovité šelmy jsou CITESovými druhy. Levhart obláčkový patří mezi nejpřísněji chráněné (CITES I). Foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha Všechny divoké kočkovité šelmy jsou CITESovými druhy. Levhart obláčkový patří mezi nejpřísněji chráněné (CITES I). Foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha
  • Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je výkonným orgánem CITES. Vydává „permity“ (vývozní a dovozní povolení, která musí každou mezinárodní zásilku CITES exemplářů doprovázet), registrační listy a další doklady, potřebné k legálnímu nakládání s CITES organismy.
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) je vědeckým orgánem CITES. Zkoumá vliv mezinárodního obchodu na stav populace jednotlivých druhů, vydává pro MŽP stanoviska k udělení povolení (kladný posudek vydá pouze tehdy, pokud vývoz či dovoz organismu neohrozí populace v přírodě) a společně s vědeckými orgány ostatních členských zemí se podílí na sestavování seznamu druhů zařazených do jednotlivých příloh úmluvy.
  • Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je kontrolním orgánem CITES. Dohlíží, zda nedochází k porušování zákonů, ve spolupráci s Celní správou řeší případy pašování, uděluje pokuty a v případě podezření na porušení zákona může exempláře CITES zadržet a zabavit.