Kdy je druh do seznamu CITES zařazen?

Zoo Praha / Prague Zoo

Zoo Praha  |  15. 08. 2013


Gaviál indický je v přírodě kriticky ohrožený, před obchodním využíváním jej proto chrání zařazení do přílohy I CITES. Foto (c) Jiří Trojánek, Zoo Praha Gaviál indický je v přírodě kriticky ohrožený, před obchodním využíváním jej proto chrání zařazení do přílohy I CITES. Foto (c) Jiří Trojánek, Zoo Praha

Zařazení na seznam CITES má v první řadě sloužit k ochraně těch druhů, které by mohlo ohrozit zásobování trhu živelným a nekontrolovaným získáváním jedinců z přírody. Někdy se však – často k nelibosti chovatelů exotických zvířat – na seznam dostanou i druhy, které ohrožené ani v nejmenším nejsou. Jak je to možné?

Mnohé druhy zvířat či rostlin jsou si velice podobné. Natolik, že i odborník má občas problém bezpečně je od sebe odlišit – co teprve celníci, kteří by měli látku doktorského studia zoologie či botaniky vstřebat při základním školení! Snadno se tak může přihodit, že je pod jménem běžného druhu prodáván druh ohrožený, aniž by si toho kdokoliv všimnul. Než podstupovat riziko, že takový vzácný druh kvůli obchodu nepozorovaně vyhyne, je lepší z opatrnosti omezit obchodování i s těmi druhy, které mu jsou podobné, ač samy ochranu nepotřebují.

Jindy zase může dovoz běžného druhu zvířete či rostliny do země, kde se přirozeně nevyskytují, ohrozit vzácné místní druhy, které by vetřelec v případě svého úniku do přírody vytlačil. Cílové země proto některé hojné druhy zařadily do seznamů CITES, aby získaly dohled nad jejich dovozem a tím uchránily svou domácí faunu či flóru.