Červené seznamy

Základní informace

Zoo Praha  |  05. 08. 2013


Už na začátku 20. století si vědci uvědomovali nezbytnost soustavnější práce v oblasti ochrany přírody. V roce 1948 vznikla Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů, známá pod zkratkou IUCN. Významným počinem jejích pracovníků se stalo v roce 1962 sestavení první Červené knihy, která byla vydána jako Red Data Book.

Želva sloní pinzónská byla před nedávnem na Červeném seznamu zařazena jako vyhynulá v přírodě. Podařilo se ji ale vrátit na ostrov Pinzón a nyní je v kategorii zranitelná (vulnerable). Foto: Tereza Mrhálková, Zoo Praha Želva sloní pinzónská byla před nedávnem na Červeném seznamu zařazena jako vyhynulá v přírodě. Podařilo se ji ale vrátit na ostrov Pinzón a nyní je v kategorii zranitelná (vulnerable). Foto: Tereza Mrhálková, Zoo Praha

Dnes má podobu celosvětově platného Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN (anglicky „The IUCN Red List of Threatened Species“, zkráceně „Red List“). V jednotlivých menších oblastech a územních celcích ho doplňují červené seznamy pro dané území.  Máme tak například Červený seznam ohrožených druhů České republiky.

Každý známý druh či poddruh je v seznamu zařazen do některé z devíti kategorií:

  • Do prvních tří spadají druhy, které dosud nebyly hodnoceny, ohrožené nejsou, nebo pro ně vědci nemají dostatek údajů, aby mohli jejich stav posoudit.
  • Následuje jedna kategorie pro druhy, které by se brzy mohly ohroženými stát, pokud se současný vývoj situace nezmění.
  • Další tři kategorie již zahrnují ohrožené druhy. Těch je dnes mezi živočichy a rostlinami v Červeném seznamu IUCN uvedeno více než 20 000.
  • Do posledních dvou kategorií červeného seznamu pak patří ty druhy, které již vyhynuly (buď „pouze“ v přírodě, nebo zcela).

Zařazení druhu do některé z kategorií v regionálním červeném seznamu může být „přísnější“ než v Červeném seznamu IUCN, ale nikdy ne naopak. Platí tedy, že druh může být na určitém území vzácný a ohrožený, ačkoliv celosvětově mu zánik nehrozí. Pokud však je ohrožený celosvětově, je tomu tak skutečně všude.

Přímorožec šavlorohý – druh zařazený na Červeném seznamu do kategorie „vyhynulý v přírodě“. Foto © archiv Zoo Praha