Revitalizace svahu u expozice papoušků

Projekty podporované EU

Zoo Praha  |  19. 05. 2015


Revitalizace skalního masívu pokračuje

Foto: Pavel Murárik, Zoo Praha Foto: Pavel Murárik, Zoo Praha

Revitalizace svahu nad expozicí vzácných papoušků je pokračováním úspěšně realizované akce „Revitalizace cesty Zakázanka“ ukončené v roce 2013. V případě okolí Zakázanky bylo cílem vrátit na svah autochtonní společenstva rostlin a živočichů, kteří do této lokality patří.

Cíle revitalizace svahu nad expozicí papoušků jsou v zásadě dva. V prvé řadě je to stabilizace svahu značně narušeného kořenovými systémy náletových dřevin, jejichž erozivní činnost místy hrozila až řícením s přímým ohrožením níže situovaných expozic, potažmo návštěvníků. Druhým cílem pak je obnova v lokalitě historicky doložených vinic – dosud lze ve svahu vidět zbytky původních opěrných viničních zdí, které budou revitalizací obnoveny, respektive doplněny. Dalšími stabilizačními prvky vinice, jejíž produkce je určena pro doplnění jídelníčku zvířat chovaných v Zoo Praha, pak budou dřevěné hatě.

Součástí projektu revitalizace je také vytvoření oddychového místa s vyhlídkou, kde se v budoucnu návštěvníkům nabídne pohled na nový pavilon exotických ptáků a další místa dolní části areálu zoologické zahrady.

Zoo Praha získala dotaci na tento projekt v rámci výzvy OPPK (Operační program Praha – Konkurenceschopnost). Na základě smlouvy o financování projektu v rámci OPPK je hlavním zdrojem finanční pomoci fond Evropské unie. Část prostředků poskytne též hlavní město Praha. Dodavatel byl vybrán prostřednictvím výběrového řízení, které vyhrála firma SWIETELSKY stavební s. r. o.

Realizace projektu byla zahájena v lednu 2015, celá stavba bude dokončena v listopadu 2015.

www.oppk.cz