Zeleň podle typu

Zeleň podle typu

V současnosti lze plochy zeleně zoologické zahrady rozdělit do několika skupin dle jejich převládající funkce. Ke každé skupině pak v rámci péče přistupujeme podle jiných zásad.

Rozdělení ploch je pouze orientační pomůckou, která upřesňuje přístupy a zásady péče v různých místech zahrady. Tyto plochy však na sebe často navazují a nutně spolu souvisejí, čímž i přes dílčí a mnohdy i výrazné odlišnosti tvoří jeden organický celek. Jedná se o: