Pobytové plochy zeleně

Články

Zoo Praha  |  11. 04. 2017


Tyto plochy zeleně lemují hlavní návštěvnické trasy, zahrnují klidové zóny, piknikové plochy, dětská hřiště, odpočinková místa, prostor okolo restaurací a okolí hlavních návštěvnických tras. V těchto plochách probíhá nejintenzivnější zahradnická péče zahrnující tvorbu a péči o různé detaily (například květinové záhony). Pěstební zásahy v těchto plochách se v průběhu roku opakují několikrát.

Značná část těchto ploch tvoří samostatný program mezi jednotlivými zoologickými expozicemi a je jí tak věnována velká pozornost návštěvníků zahrady. V pobytových plochách zeleně se také vyskytuje nejvíce exotických a vzácných dřevin, mnohdy unikátních rozměrů.

Tito jedinci jsou velmi významným prvkem pražské zoologické zahrady. Z nejvýznamnějších druhů lze jmenovat alespoň tyto: Taxodium distichum, Quercus mccormickii, Picea wilsonii, Ostrya carpinifolia, Juglans microcarpa, Eucomia ulmoides, Cedrus libani a Maclura pomifera.

Pro zvýšení povědomí o významných dřevinách zoologické zahrady funguje nový informační systém zaměřený výlučně na dřeviny. Systém popisuje sto nejvýznamnějších taxonů dřevin, které v zahradě dlouhodobě pěstujeme. Významní zástupci těchto druhů jsou označeni jmenovkami, které jsou propojeny s internetovými odkazy na stránkách zahrady. Popsaných sto druhů zdaleka nezahrnuje vyčerpávající výčet dřevin v areálu rostoucích, jedná se pouze o příspěvek k seznámení se s částí těch nejvýznamnějších druhů.

Kromě péče o stávající plochy pobytové zeleně jsou postupně vytvářeny plochy nové. Z posledních let je to například plocha zatáčky u hlavního vchodu nebo plochy rekonstruované zeleně v okolí Papírny. V přípravách pro letošní rok je pak rekonstrukce prostoru před restaurací Gaston, která v této chvíli prochází přestavbou.