Plochy zeleně, které tvoří součást výběhů

Články

Zoo Praha  |  11. 04. 2017


V těchto plochách je značná část zeleně podřízená obyvatelům výběhu. Většina rostlin zde vysazených slouží ke zlepšení mikroklimatických podmínek, dále pak mají i funkci estetickou.

V posledních letech je navíc i snaha o tvorbu biotopových expozic. V těchto se pak vedle druhů fauny objevují i druhy flóry tak, jak je můžeme najít v přírodním prostředí, ze kterého dané druhy pochází. Jedná se však samozřejmě vždy o určitou míru stylizace prostoru, zejména díky omezené velikosti expozic.

U druhů vyskytujících se v mírném pásmu mohou být tyto stylizace poměrně věrné (například plocha severského lesa nebo výběh vlků) u druhů zvířat subtropického a tropického pásma je situace podstatně složitější. Tropické a subtropické druhy rostlin totiž zpravidla nevydrží zimní klima v našich podmínkách.

V těchto expozicích je však možné postupovat systémem konvergence - pro stylizaci určitých nálad je možné použít dřeviny mírného pásma s podobným charakterem, který mají někteří jejich tropičtí příbuzní. Příkladem může být úprava v Údolí slonů nebo v okolí lachtanů. Veškerá péče a údržba těchto ploch je však podřízena především životu obyvatel výběhu.