Miroslav Bobek

Ředitel


Miroslav Bobek (*1967) stojí v čele Zoo Praha od roku 2010. Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1993 až 2009 pracoval v Českém rozhlase. Za jeho působení na pozici ředitele pražské zoo byla vybudována řada nových expozic – zejména pak Údolí slonů, Rákosův pavilon plný vzácných papoušků, expoziční celek tasmánské a australské fauny Darwinův kráter nebo nový pavilon goril Rezervace Dja. Jeho tým dosahuje významných úspěchů na poli ochrany ohrožených druhů, a to nejen ikonického koně Převalského, ale i gorily nížinné, supa mrchožravého a dalších. Miroslav Bobek pravidelně vydává knižní výbory svých novinových sloupků a popularizaci zoologie se aktivně věnuje nejen v médiích, ale i na sociálních sítích.

Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. Foto: Michal Sváček Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. Foto: Michal Sváček

V Českém rozhlase se Miroslav Bobek zpočátku zaměřil na popularizaci vědy. V roce 2000 založil divizi Český rozhlas Online a stal se jejím šéfredaktorem. V roce 2005 koncipoval vybudování populárně-naučné stanice Leonardo.

V roce 1994 inicioval a pak řadu let organizoval projekt Africká odysea, při kterém byla za pomoci satelitní a VHF telemetrie monitorována migrace čápů černých z České republiky do afrických zimovišť. Vedl řadu expedic, z nichž uskutečnil stovky živých vstupů. Vedoucí roli měl rovněž v projektu Nová odysea, který byl zahájen v roce 2002.

O tři roky později, na podzim roku 2005, se stal autorem a vedoucím projektu Odhalení – „trochu jiné reality show“ s pražskými gorilami. Český rozhlas za něj obdržel „divokého Oscara“ na prestižní přehlídce Wildscreen v Bristolu a Pečeť Comenius EduMedia v Berlíně.

Na sklonku roku 2009 Miroslav Bobek zvítězil v konkurzu na ředitele Zoo Praha a k 1. lednu 2010 tuto funkci převzal. Za jeho vedení se podařilo překonat rekordní roční návštěvnost, zvýšit míru ekonomické soběstačnosti, prohloubit chovatelské úspěchy a zintenzivnit úsilí v záchraně ohrožených druhů. Pražská zoo mimo jiné ve spolupráci s Armádou ČR zorganizovala již devět leteckých transportů koní Převalského do Mongolska a aktivně se zapojila do ochrany goril nížinných v Africe, kde provozuje jeden ze svých stěžejních in situ projektů Toulavý autobus, jehož cílem je změna přístupu místních obyvatel, především dětí, ke gorilám a k přírodě jako takové.

Během jeho dosavadního působení byly v Zoo Praha vybudovány zejména nový areál Údolí slonů, Pavilon hrochů, Velemlokárium, Rákosův pavilon vzácných papoušků, Darwinův kráter – expozice tasmánské a australské fauny v čele s ďábly medvědovitými, a nejnověji nový pavilon goril nazvaný Rezervace Dja. Zrekonstruován byl Pavilon šelem a plazů, obnoveny památkově chráněné Gočárovy domy a po desetiletích znovu zpřístupněna stezka Zakázanka podporující zachování populace českých plazů. V plánu je i pavilon Arktida – nový domov pro medvědy lední. Za svůj velký úspěch Miroslav Bobek považuje získání slonic Tamary a Janity, matek čtyř pražských slůňat, pro pražskou zoo ze Srí Lanky či páru luskounů krátkoocasých z Tchaj-wanu.

Miroslav Bobek u varanů komodských v Indonéské džungli. Foto: Khalil Baalbaki


Miroslav Bobek je autorem či spoluautorem mnoha článků, televizních dokumentů, zvukových nosičů a knih: např. Pomáháme jim přežít, Sloni pro Prahu, Praha pro slony, Bobky od Bobka, Žirafa na pondělí, Trojský lev, ZoopisníkSupi v hotelu Continental, Ryšavý knihovník nebo Gorilí pohádky, které byly dokonce v Kamerunu přeloženy do tamního dialektu badjoué. Působí jako člen Councilu EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) a člen vedení International Takhi Group. Je rovněž nositelem Medaile Vojty Náprstka a Medaile přátelství, kterou mu udělil mongolský prezident. V roce 2022 obdržel od mongolského prezidenta Řád Polární hvězdy – nejvyšší státní vyznamenání, které může obdržet cizí státní příslušník, jako poděkování za mimořádný přínos pro ochranu mongolské přírody a rozvoj česko-mongolských vztahů.

Ve volném čase Miroslav Bobek rád fotografuje či pořizuje záběry z dronu. Jeho snímky ze Zoo Praha i z cest si zájemci mohou zakoupit v podobě pohlednic či kalendářů.

Miroslav Bobek je ženatý, s manželkou Klárou má syna Kryštofa a dceru Markétu.

Životopis Miroslava Bobka najdete také na Wikipedii.

Miroslav Bobek s výborem svých sloupků. Foto: Khalil Baalbaki


Digitální rekonstrukce lovu keporkaků „do pasti“. Kredit J. McCarthy

Příšery a podivná zvířata z dávných legend a starých bestiářů namnoze nejsou čirými výplody fantazie, ale mívají své reálné předobrazy. Jak se nyní ukázalo, platí to také o mořské příšeře označované v severských...

Ing. Josef Zelinka ještě v hodnosti podplukovníka ve svém bydlišti v Salvátorské ulici 7. Zdroj: Rakouské filmové muzeum

Třináct filmových kotoučů s téměř pěti hodinami záznamu, který je mimořádně cenný nejen pro nás v Zoo Praha, ale i pro vojenské historiky. Po složitém pátrání se nám podařilo zjistit jejich autora. Byl jím plk....