Zakázanka

Ostatní stavby


Po dlouhých čtyřech desetiletích je v zoo opět zpřístupněná cesta skalním svahem – Zakázanka. Pět set metrů dlouhá naučná stezka přibližuje zajímavosti skalního masivu i jeho okolí a nabízí mimořádné pohledy na zoo i na Prahu.

Zakázanka, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha Zakázanka, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

Cesta byla vybudována ve třicátých letech 20. století jako zářez do skalní stěny a vede od Velké voliéry k dnešnímu občerstvení V Oboře. Skalní masiv, kterým prochází, je biologicky i geologicky velmi cenný. Na jeho jižně exponovaných svazích má domov pestré společenstvo teplomilných druhů živočichů a rostlin, včetně některých velmi vzácných a chráněných. V posledních desetiletích však oblast zarostla náletovými dřevinami, v jejichž stínu vzácné teplomilné druhy nenacházely vhodné podmínky k životu. Vlastní skála se navíc začala drolit a hrozily sesuvy skalních bloků. Proto jsme mezi lety 2011 a 2013 provedli rozsáhlou revitalizaci území s cílem obnovit jeho původní rozmanitost. Odstranili jsme při ní náletové dřeviny a skálu stabilizovali sítěmi. Zároveň jsme znovu zpřístupnili cestu, která byla od 70. let kvůli riziku sesuvů zavřená, a na vybraných místech ji doplnili informačními tabulemi přibližujícími okolní přírodní zajímavosti. Dojem z netradičních pohledů na Prahu, které Zakázanka nabízí, ještě umocňuje visutá panoramatická vyhlídka.

Zakázanka, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo PrahaZakázanka, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

 Zakázanka, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo PrahaZakázanka, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

www.oppk.cz