Zakázanka

Ostatní stavby


Po dlouhých čtyřech desetiletích je v zoo opět zpřístupněná cesta skalním svahem – Zakázanka. Pět set metrů dlouhá naučná stezka přibližuje zajímavosti skalního masivu i jeho okolí a nabízí mimořádné pohledy na zoo i na Prahu.

Zakázanka, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha Zakázanka, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

Cesta byla vybudována ve třicátých letech 20. století jako zářez do skalní stěny a vede od Velké voliéry k dnešnímu občerstvení V Oboře. Skalní masiv, kterým prochází, je biologicky i geologicky velmi cenný. Na jeho jižně exponovaných svazích má domov pestré společenstvo teplomilných druhů živočichů a rostlin, včetně některých velmi vzácných a chráněných. V posledních desetiletích však oblast zarostla náletovými dřevinami, v jejichž stínu vzácné teplomilné druhy nenacházely vhodné podmínky k životu. Vlastní skála se navíc začala drolit a hrozily sesuvy skalních bloků. Proto jsme mezi lety 2011 a 2013 provedli rozsáhlou revitalizaci území s cílem obnovit jeho původní rozmanitost. Odstranili jsme při ní náletové dřeviny a skálu stabilizovali sítěmi. Zároveň jsme znovu zpřístupnili cestu, která byla od 70. let kvůli riziku sesuvů zavřená, a na vybraných místech ji doplnili informačními tabulemi přibližujícími okolní přírodní zajímavosti. Dojem z netradičních pohledů na Prahu, které Zakázanka nabízí, ještě umocňuje visutá panoramatická vyhlídka.

Zakázanka, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

 Zakázanka, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

www.oppk.cz