Nová expozice pro lední medvědy

Připravujeme


V Zoo Praha tradičně chovaným a pro veřejnost mimořádně atraktivním druhem je dnes globálním oteplováním ohrožený medvěd lední. Stávající expozice ledních medvědů v Zoo Praha však pochází ze 30. let a je absolutně nevyhovující. Bez nadsázky lze uvést, že je ostudou Zoo Praha a že bez výstavby nové moderní expozice v jiném místě je chov ledních medvědů v Praze neudržitelný.

Vizualizace chystané expozice Arktida. Autorem návrhu je akad. arch. Vlastimil Vagaday. Vizualizace chystané expozice Arktida. Autorem návrhu je akad. arch. Vlastimil Vagaday.
Brožura Expozice Arktida s nejnovějšími informace i se všemi aspekty výstavby ke stažení ZDE.Pro novou expozici zvířat Arktidy (tedy nejen pro lední medvědy, byť ti v ní budou nejdůležitější) byla vybrána lokalita v severozápadním cípu areálu Zoo Praha, kde jsou nejvhodnější mikroklimatické podmínky.

Lední medvědi zde budou mít k dispozici dva rozsáhlé expoziční výběhy, každý se dvěma bazény se slanou vodou. Zázemí budou tvořit odstavný výběh a hlavně stavebně oddělené ubikace, umožňující vytvořit samici oázu absolutního klidu nezbytného pro úspěšný odchov mláďat.

Návštěvníkům bude sloužit stylové občerstvení zaměřené na speciality z mořských ryb a chybět nebudou ani toalety.

Vzhledem k vysokým nákladům, které bude nutné vynaložit nejen na stavbu samotnou, ale i na čištění bazénových vod, je zvažováno, zda z projektu nevyjmout expozici tuleňů obecných.

 

Související příspěvky

Miroslav Bobek: Více místa i chladu ledním medvědům