Sponzorství formulář

Sponzorství formulářZvíře
Částka
Způsob platby
Prosím vyplňte kolik je 3 krát 7

Vybrali jste platbu OSOBNĚ:

Vyplňte prosím níže uvedené údaje a dokončete registraci. Žlutě podbarvené údaje jsou povinné. Adopce a Sponzoring jsou finančními dary v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Následně nás navštivte v Informačním centru Zoo Praha u hlavního vstupu v otevírací době. Dar zde uhradíte hotově nebo platební kartou, na počkání Vám vystavíme potvrzení o bezúplatném plnění a věnujeme drobnou pozornost jako poděkování za Vaši podporu (týká se příspěvků od 1000,- Kč). Děkujeme.
Vybrali jste platbu PŘEVODEM:

Vyplňte prosím níže uvedené údaje a dokončete registraci. Žlutě podbarvené údaje jsou povinné. Adopce a Sponzoring jsou finančními dary v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám následně zašleme informace o bankovním účtu, na který nám pošlete částku, určenou na podporu vybraného zvířecího druhu. Po jejím uhrazení Vám zašleme potvrzení o bezúplatném plnění a drobnou pozornost jako poděkování za Vaši podporu (týká se příspěvků od 1000,- Kč). Děkujeme.
Vybrali jste platbu SLOŽENKOU:

Vyplňte prosím níže uvedené údaje a dokončete registraci. Žlutě podbarvené údaje jsou povinné. Adopce a Sponzoring jsou finančními dary v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Na Vámi zadanou adresu Vám následně zašleme předvyplněnou složenku s částkou, určenou na podporu vybraného zvířecího druhu. Po jejím uhrazení Vám zašleme potvrzení o bezúplatném plnění a drobnou pozornost jako poděkování za Vaši podporu (týká se příspěvků od 1000,- Kč). Děkujeme.

Informace o plátci
Příjmení / Název společnosti
Jméno
Titul
Ulice + č.p.
Město
PSČ
Stát
Telefon
E-mail
DIČ
Požaduji potvrzení o poskytnutí plnění pro daňové účely.

Informace o obdarovaném (nemusíte vyplňovat není-li zamýšleno jako dar)
Obd. jméno
Obd. titul
Obd. ulice + č.p.
Obd. město
Obd. PSČ
Obd. e-mail
Text na cedulku
Text na cedulku u expozice zvířete je ve tvaru Jméno Příjmení, Město. Chcete-li na cedulku místo tohoto standardního textu uvést text jiný, vypište jej zde (v takovém případě bude na cedulce uveden pouze tento zde napsaný text). Max. délka je 30 znaků včetně mezer. Zadávací políčko Vám neumožní překročit tento limit.
Datum na certifikát ve tvaru dd.mm.rrrr
Zasílání informací ze Zoo Praha
Poštovní zásilky zasílat
Poznámka
***ObrZvireAlt