Pomáhejte s námi australské fauně postižené požáry!

Ostatní články

Helena Petáková  |  06. 01. 2020


V souvislosti s ničivými požáry v Austrálii bychom vás rádi upozornili na možnost přispět prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“.

Na australskou faunu ohroženou požáry můžete nyní přispět i prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“. Na australskou faunu ohroženou požáry můžete nyní přispět i prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“.

„Po zkušenostech s povodněmi v Zoo Praha sami nejlépe víme, že jakákoli – i drobná – pomoc znamená pro postižené nesmírně mnoho. Tragičnost australských požárů je přitom nezměrná,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Zoopisník Miroslava Bobka o tom, kam peníze poputují, čtěte zde.

Na cestě do Austrálie postižené nebývale silnými požáry je 160 000 Kč z tzv. Tří korun ze vstupu do Zoo Praha. Tyto prostředky půjdou na Bushfire Emergency Wildlife Fund, který spravují Zoos Victoria.

Navíc vám nabízíme také možnost pomoci ohrožené fauně Austrálie prostřednictvím Zoo Praha, resp. naší veřejné sbírky „Pomáháme jim přežít“. Prostředky, které takto získáme, budou využity v souladu s účelem sbírky, tedy na ochranu přírody a ohrožených druhů živočichů. Rozdělovat je budeme po konzultaci s našimi australskými kolegy (přehled příjemců viz níže).

Jak přispět?

Číslo účtu: ‪43-6804660247‬/0100*
Variabilní symbol: 12020
Poznámka pro příjemce: Austrálie

* Způsob zadávání čísla účtu se v internetovém bankovnictví může u jednotlivých bank lišit. U některých se položky zadávají do samostatných polí (předčíslí-číslo účtu/kód banky), jinde se uvádí celé číslo účtu do jednoho pole. Předčíslí může a nemusí být odděleno pomlčkou, záleží opět na pravidlech dané banky. U některých bank (např. mBank) je před číslo účtu třeba předřadit určitý počet nul (000043-6804660247/0100). Na konkrétní způsob zadávání čísla účtu se prosím informujte u své banky.

QR AustrálieQR Austrálie

Chcete-li provést platbu složenkou, využijte prosím tohoto vzoru:

Všechna X nahraďte svými údaji (tj. částka, částka slovy, jméno a příjmení odesílatele, adresa odesílatele).Všechna X nahraďte svými údaji (tj. částka, částka slovy, jméno a příjmení odesílatele, adresa odesílatele).

Jestliže si přejete vystavit potvrzení pro daňové účely, zašlete prosím žádost na e-mail vojackova@zoopraha.cz. V žádosti prosím uveďte své jméno, příjmení a adresu – bez těchto informací bohužel nelze potvrzení vystavit.

Máte-li jiné dotazy, náměty či připomínky, napište prosím na mail pr@zoopraha.cz.

Kolik se doposud podařilo vybrat?

Aktuálně na kontě veřejné sbírky „Pomáháme jim přežít“ evidujeme na pomoc australské fauně celkovou částku 14 429 321,38 Kč od 13 477 přispěvatelů. Sbírka pokračuje dál!

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 

Kam peníze poputují?

Finanční prostředky na pomoc Austrálii získané prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“ mohou být v souladu s osvědčením využity výhradně na podporu projektů a ochranářských či výzkumných organizací, které přispívají k ochraně přírody a ohrožených druhů živočichů. Po mnoha konzultacích s australskými kolegy i přáteli a debatách u nás v zoo je naše představa o příjemcích podpory následující:

1. Bushfire Emergency Wildlife Fund
Zoos Victoria, nezisková organizace, která v Austrálii sdružuje tři zoologické zahrady včetně té v Melbourne, zřídila tuto speciální sbírku na pomoc ohroženým druhům zvířat a jejich životnímu prostředí zasaženému požáry. Vybrané peníze půjdou jednak na urgentní veterinární péči a jednak na podporu vědeckého výzkumu, jenž bude zaměřen například na stanovení vhodné náhradní výživy pro přeživší zvířata, která oheň připravil o přirozené zdroje potravy. 

Na tento účet odešlo prvních sto tisíc australských dolarů (v korunách přes jeden a půl milionu). Jsou určeny na první pomoc zvířatům postiženým požáry, na následnou péči a na návrat zachráněných jedinců zpět do přírody, anebo – v případech, kdy to nebude možné – k jejich chovu v lidské péči. 

Peníze zaslané na Bushfire Emergency Wildlife Fund financují mimo jiné urgentní veterinární péči. Foto: Zoos VictoriaPeníze zaslané na Bushfire Emergency Wildlife Fund financují mimo jiné urgentní veterinární péči. Foto: Zoos Victoria

2. WIRES
WIRES (NSW Wildlife Information Rescue and Education Service) je největší australská organizace na záchranu volně žijících zvířat. Založena byla v roce 1985 v Novém Jižním Walsu (NSW) – státě, který je aktuálně ohněm nejvíce zasažen a prožívá nejhorší sezónu požárů za posledních 20 let. Pro organizaci pracuje 2500 dobrovolníků, kteří ročně poskytnou veterinární a další péči desetitisícům zraněných, nemocných či osiřelých volně žijících zvířat (jen v prosinci 2019 zrealizovali 3300 výjezdů). 

Organizace WIRES pomáhá volně žijícím živočichům v Austrálii už 35 let. Foto: WIRESOrganizace WIRES pomáhá volně žijícím živočichům v Austrálii už 35 let. Foto: WIRES

3. Podpora koalů
Část peněz poputuje do Adelaide Zoo na péči o koaly postižené požáry v Mount Lofty Ranges a na Kangaroo Island (Klokaní ostrov) a na provoz veterinární nemocnice. Následně pak pravděpodobně i na ochranu koalů v přírodě.

Na tento účet odešlo prvních sto tisíc australských dolarů (v korunách přes jeden a půl milionu). Z nich polovina je určena na pomoc poskytovanou zvířatům na veterinární klinice Adelaide Zoo a rovněž na péči o postižené koaly z oblasti Mount Lofty Ranges. Druhá polovina pak míří na slavný Klokaní ostrov s hlavním zaměřením na tamní cennou populaci koalů, kterých je v péči záchranářů momentálně víc než sto.

Ošetřování popáleného koaly medvídkovitého. Foto: Adelaide ZooOšetřování popáleného koaly medvídkovitého. Foto: Adelaide Zoo

4. Dlouhodobá podpora vybraných kriticky ohrožených druhů
Přispějeme také dalším australským organizacím na výzkum a ochranu jednoho či spíše dvou až tří kriticky ohrožených druhů – zejména vačnatců –, které se nyní ocitly na prahu zániku. Tyto druhy a projekty začaly být vybírány, ovšem k definitivnímu uzavření výběru pochopitelně dojde až po skončení stávajících požárů a zhodnocení situace australskými odborníky. Jen pro představu jsou nyní v jakémsi předvýběru např. některé druhy vakoveverek nebo klokánků.

Aktuálně (k 24. 1.) je připravena smlouva na poskytnutí pomoci do Mt. Rothwell, což největší ekosystém prostý zavlečených predátorů ve Viktorii. Současně jde o poslední bezpečné útočiště klokanů skalních a bude sem přijato množství zvířat zasažených požáry. Do Mt. Rothwell proto pošleme 82 tisíc australských dolarů na hasičské auto, protipožární pomůcky, stroj na vysekávání protipožárních pásů a protipožární trénink zaměstnanců.

Vaše podpora zprostředkovaná naší zoologickou zahradou je tedy určena jak na rychlou pomoc v současné kritické situaci, tak na dlouhodobější projekty zaměřené na ohrožené druhy, které byly výrazně postiženy nynějšími požáry. Stejně tak se neorientuje pouze na atraktivní zvířata, ale rovněž na druhy méně nápadné.

Odeslání peněz je procesováno tak, aby bylo v souladu s přísnými podmínkami, na které je naše sbírkové konto nastaveno (s partnery uzavíráme smlouvy, následně nám zasílají zprávy o konkrétním využití peněz a kompletní vyúčtování včetně kopií daňových dokladů).

Související 

Sloupek ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka: Zázraky se ještě dějí (zoopisník o tom, kolik se podařilo vybrat a kam peníze poputují)

Pozvánka na slavnostní odhalení dosud vybrané částky

Sloupek ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka: Nejen koala. Více australským druhům hrozí, že zaniknou

Tisková zpráva: Přes milion korun na pomoc Austrálii


Jedním z významných in-situ projektů Zoo Praha je reintrodukce supů mrchožravých na Balkán. Projekt zaměřený na zvýšení volně žijící populace tohoto ohroženého (na Balkáně dokonce kriticky) druhu probíhá ve spolupráci BSPB (BirdLife Bulgaria), ochranářské organizace Green Balkans, VCF (Vulture Conservation Foundation) a Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

S cílem přispět k lepšímu informování veřejnosti o ohrožených druzích a jejich ochraně je letošní ročník soutěže Czech Nature Photo rozšířen o novou kategorii, kterou zaštiťuje Zoo Praha. Stejně jako u ostatních kategorií...

Zoo Praha se zapojila do unikátní kampaně Ukradená divočina! Fotografie v areálu zoo upozorňují mj. na otravy dravců karbofuranem nebo na suvenýry ze zvířat i zabíjení tygrů pro tradiční asijskou medicínu.
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní