Vakomyš Aitkenova

Druhy, kterým pomáháme


Drobný, převážně hmyzožravý vačnatec žije výhradně v západní části Klokaního ostrova (Kangaroo Island) ve státě Jižní Austrálie.

Vakomyš Aitkenova mívá obvykle hmotnost kolem 20 až 25 gramů. Foto: Peter Hammond Vakomyš Aitkenova mívá obvykle hmotnost kolem 20 až 25 gramů. Foto: Peter Hammond

Podle odhadů žilo na Klokaním ostrově do vypuknutí požárů méně než 500 jedinců tohoto kriticky ohroženého druhu. Historicky vakomyši ohrožoval zejména rozvoj zemědělství. Zbytky původní vegetace pak z velké části sežehly plameny a vakomyši přišly o více než 90 % svého území. Výrazně jim ubylo přirozených úkrytů a pro predátory, především zdivočelé kočky, by bylo nyní daleko snazší vakomyši ulovit. V některých oblastech by stačila jediná kočka, aby za noc zlikvidovala celou populaci.

Zoo Praha proto z vybraných peněz podpořila aktivity společnosti Kangaroo Island Land for Wildlife: snahu o minimalizaci rizik, která vakomyším hrozí; výstavbu oplocených území či budování tunelů uvnitř i vně záchranné stanice, aby se mohly vakomyši bezpečně pohybovat krajinou a hledat ostrůvky nespálené zeleně. Financován bude také monitoring a sběr informací o tomto stále ještě tajemném druhu.

Související články

Akutní pomoc na Klokaním ostrově