Kangaroo Island Land for Wildlife

Naše rychlá pomoc


Pomoc ve výši 95 000 AUD (1 508 249 Kč) směřuje také na Klokaní ostrov, kde Zoo Praha spolupracuje na mapování nespálených vhodných prostředí a na monitoringu ohrožených druhů, zejména vakomyši Aitkenovy.

Tunely vybudované na Klokaním ostrově jako náhradní kryt pro vakomyši Aitkenovy, ale i další drobné živočichy. Foto: Jiří Bálek, Zoo Praha Tunely vybudované na Klokaním ostrově jako náhradní kryt pro vakomyši Aitkenovy, ale i další drobné živočichy. Foto: Jiří Bálek, Zoo Praha

Klokaní ostrov, který se nachází pouhých 12 kilometrů od pobřeží Jižní Austrálie a byl požáry silně zdevastován, je domovem hned několika endemických druhů, jako je například vakomyš Aitkenova.

Zvířata, která přežila, oheň připravil o přirozený úkryt a mohly by se tak stát snadnou obětí predátorů, zejména zdivočelých koček. Důležitá je proto výstavba plotů, plůtků či ohradníků kolem oblastí, z nichž se za velkého úsilí podařilo tyto nepůvodní druhy vymýtit.

Nezastupitelnou úlohu mají také tunely, které spojují části nespálené vegetace, aby se drobní živočichové mohli pohybovat krajinou, hledat si nová útočiště a zároveň být v bezpečí před predátory.

Zoo Praha poskytla ze sbírky 95 000 AUD společnosti Kangaroo Island Land for Wildlife působící na Klokaním ostrově. Tyto prostředky byly využity zejména na zmapování zbývajícího nespáleného prostředí, hodnocení dopadu požárů na populace místních ohrožených druhů (zejména vakomyš Aitkenova, ježura ostrovní, bandikut krátkonosý, drozd australský, varan Rosenbergův, pokřováček vláknoocasý) a na jejich ochranu před zavlečenými predátory.

Související články

Koala

Vakomyš Aitkenova