Koala

Druhy, kterým pomáháme


Koala se stal jedním ze symbolů boje s tragickými požáry a současně hlavním symbolem úsilí o záchranu volně žijících zvířat, která tyto požáry postihly.

Koala medvídkovitý na fotografii z French Islandu, kde se nachází další z populací nepostižených nákazou chlamydiemi. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha Koala medvídkovitý na fotografii z French Islandu, kde se nachází další z populací nepostižených nákazou chlamydiemi. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Situace koalů byla na pováženou již před tím, než v Austrálii propuklo ohnivé inferno. Jejich početnost dosahovala pouhého zlomku původních stavů a jednotlivé populace byly natolik fragmentované, že někteří pesimisté začali o koalovi hovořit jako o funkčně vyhynulém druhu.

Stále se snižující početnost koalů je způsobena především masivním úbytkem jejich přirozeného prostředí, postižením chlamydiemi a rovněž požáry. Po těch posledních se míra ohrožení tohoto výjimečného a pro veřejnost atraktivního vačnatce ještě výrazně zvýšila. Nejenže uhynul neznámý počet koalů na australské pevnině a zanikly porosty, které obývali, ale velmi silně byla postižena také jejich populace na Klokaním ostrově – jedna z nemnoha, kterou na rozdíl od populací pevninských nesužuje zhoubná nákaza chlamydiemi.

Právě ve prospěch péče o popálené či jinak poraněné jedince odešla prostřednictvím Zoo Praha finanční podpora pro Zoos Victoria, Adelaide Zoo či organizaci WIRES.


V lednu 2021 jsme od ředitelky Zoos Victoria Jenny Gray dostali video z vypouštění zachráněných koalů v oblasti Mallacoota. Je to i zásluha těch z vás, kdo jste přispěli do naší australské sbírky. Děkujeme!

Související články

Pomoc prostřednictvím Zoos Victoria

Pomoc prostřednictvím organizace WIRES

Pomoc prostřednictvím Adelaide Zoo

Pomoc prostřednictvím společnosti Kangaroo Island Land for Wildlife

Miroslav Bobek: Nejen koala. Více australským druhům hrozí, že zaniknou