Sbírka na pomoc australské fauně pokračuje

Pomoc pro Austrálii

Helena Petáková  |  31. 12. 2020


Na pomoc australské fauně postižené požáry se prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha podařilo od ledna 2020 vybrat již přes 23 milionů korun! Většina peněz již byla rozdělena, sbírka ovšem pokračuje dál a budou z ní financovány i dlouhodobé projekty na záchranu jedinečných australských zvířat.

Na australskou faunu ohroženou požáry můžete prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“ přispívat i nadále. Grafika: Marek Václavík, Zoo Praha Na australskou faunu ohroženou požáry můžete prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“ přispívat i nadále. Grafika: Marek Václavík, Zoo Praha

Na možnost zapojit se a přispět na australskou faunu ohroženou požáry jsme poprvé upozornili 6. ledna 2020 facebookovým odkazem na fond zřízený zoologickými zahradami státu Victoria („Bushfire Emergency Wildlife Fund“).

Současně byla vedením pražské zoo zaslána žádost na Magistrát hlavního města Prahy, aby do tohoto fondu uvolnil prostředky z projektu Zoo Praha „Tři koruny ze vstupu“ (nyní již „Pět korun ze vstupu“). Na okamžitou pomoc se tak podařilo získat 160 000 korun.

Poté, co se začaly množit dotazy veřejnosti, zdali je možné přispět na pomoc Austrálii také prostřednictvím Zoo Praha, rozhodli jsme se využít naši dlouhodobou veřejnou sbírku „Pomáháme jim přežít“.

„Po zkušenostech s povodněmi v Zoo Praha sami nejlépe víme, že jakákoli – i drobná – pomoc znamená pro postižené nesmírně mnoho. Tragičnost australských požárů je přitom nezměrná,“ uvedl tehdy ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Pomoci australským zvířatům prostřednictvím sbírky Zoo Praha se rozhodly tisíce a tisíce lidí. Holčička, která rozbila prasátko a poslala nám pět set korun. Dárci, kteří s mimořádnou štědrostí poukázali tři sta tisíc, a dokonce i milion korun. Hasiči, kteří se vzdali výtěžku ze své plesové tomboly ve výši 2 029 korun. Žáci 7. C, kteří se složili, aby nám mohli poslat 1 500 korun. Děti ze školy v Lipencích, které namalovaly obrázky australských zvířat a pak je vydražily… A to je jen několik málo příkladů za všechny.

Poděkování si zaslouží také ti, kdo informaci o naší sbírce pomáhali a pomáhají šířit. Vděčni jsme za všechna sdílení na sociálních sítích i jiné formy upozornění, kterými nás podpořily mimo jiné i další zoologické zahrady.

Děkujeme také společnosti Bushman, která nabízí k prodeji trička HELP AUSTRALIA. Z každého prodaného kusu putuje 300 korun na naši sbírku „Pomáháme jim přežít“ a následně do Austrálie. Dosavadní výtěžek ve výši 163 tisíc korun nám předali zástupci značky Bushman 18. prosince 2020.

Zvláštní poděkování pak patří České televizi, která operativně zařadila do vysílání spoty upozorňující na naši sbírku a zasloužila se o její další zviditelnění. České televizi jsme za tuto podporu také udělili ocenění Velký Richard 2020.

Děkujeme všem, kdo naším prostřednictvím přispěli!

Jak přispět?

Vyberte si z několika způsobů plateb ten, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Bankovní převod

Číslo účtu: ‪43-6804660247‬/0100*
Variabilní symbol: 12020
Poznámka pro příjemce: Austrálie

* Způsob zadávání čísla účtu se v internetovém bankovnictví může u jednotlivých bank lišit. U některých se položky zadávají do samostatných polí (předčíslí-číslo účtu/kód banky), jinde se uvádí celé číslo účtu do jednoho pole. Předčíslí může a nemusí být odděleno pomlčkou, záleží opět na pravidlech dané banky. U některých bank (např. mBank) je před číslo účtu třeba předřadit určitý počet nul (000043-6804660247/0100). Na konkrétní způsob zadávání čísla účtu se prosím informujte u své banky.

Jednorázová DMS

Zašlete dárcovskou SMS – tzv. DMS – na číslo 87 777 v jednom z uvedených tvarů podle výše vašeho příspěvku:

       DMS AUSTRALIE 30                 DMS AUSTRALIE 60                   DMS AUSTRALIE 90

  DMS AUSTRALIE 90

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč.

Trvalá DMS

Využít lze také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha):

    DMS TRV AUSTRALIE 30         DMS TRV AUSTRALIE 60            DMS TRV AUSTRALIE 90

DMS TRV AUSTRALIE 30  

Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP AUSTRALIE na číslo 87 777.

Platba složenkou

Chcete-li provést platbu složenkou, využijte prosím tohoto vzoru:

Všechna X nahraďte svými údaji (tj. částka, částka slovy, jméno a příjmení odesílatele, adresa odesílatele).

Jestliže si přejete vystavit potvrzení pro daňové účely, zašlete prosím žádost na e-mail vojackova@zoopraha.cz. V žádosti prosím uveďte své jméno, příjmení a adresu – bez těchto informací bohužel nelze potvrzení vystavit.

Máte-li jiné dotazy, náměty či připomínky, napište prosím na mail pr@zoopraha.cz.

 

Kolik se doposud podařilo vybrat?

Aktuálně (k 30. 4. 2022) na kontě veřejné sbírky „Pomáháme jim přežít“ evidujeme na pomoc australské fauně celkovou částku 23 240 123,75 Kč (tj. 1 354 445,85 AUD) od 18 456 přispěvatelů. Sbírka pokračuje dál!

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 

Kde a jak pomáhají peníze ze sbírky?

Finanční prostředky na pomoc Austrálii získané prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“ mohou být v souladu s osvědčením využity výhradně na podporu projektů a ochranářských či výzkumných organizací, které přispívají k ochraně přírody a ohrožených druhů živočichů. 

Rozdělování získaných prostředků probíhá tak, aby bylo v souladu s přísnými podmínkami, na které je naše sbírkové konto nastaveno – s partnery uzavíráme smlouvy, následně nám zasílají zprávy o konkrétním využití peněz a kompletní vyúčtování včetně kopií daňových dokladů. Podrobné informace o využití peněz ze sbírky najdete v brožuře, kterou si od čtvrtka 25. června budete moci zdarma stáhnout.

Podpora zprostředkovaná naší zoo byla určena jak na rychlou pomoc postiženým zvířatům, tak na dlouhodobou podporu projektů zaměřených na ohrožené druhy, jejichž situaci ještě zhoršily požáry. Sbírka se neorientuje pouze na atraktivní zvířata, ale rovněž na druhy méně nápadné. 

 Mapka oblastí a druhů, jimž je určena pomoc ze sbírky Zoo Praha. Grafika: Marek Václavík, Zoo Praha

Získané prostředky jsme rozdělili důvěryhodným a prověřeným organizacím pro níže uvedené účely:

Zoos Victoria

  • 100 000 AUD (1 596 530 Kč) na první pomoc zvířatům postiženým požáry, veterinární péči a rehabilitaci ve státu Victoria
  • 120 000 AUD (2 002 452 Kč) na rozšíření a obnovu přírodních útočišť a chovných prostor in situ v Národním parku Mt Kosciuszko pro kriticky ohroženou paropuchu corroboree
  • 300 000 AUD (5 006 130 Kč) na posílení chovného programu paropuchy corroboree a její následný návrat do přírody
  • 110 000 AUD (1 835 581 Kč) na ochranu jižního klokana skalního a na aktivity spojené s jeho návratem do přírody


Adelaide Zoo

  • 100 000 AUD (1 578 780 Kč) na první pomoc zvířatům postiženým požáry, veterinární péči a rehabilitaci ve státu Jižní Austrálie a na Klokaním ostrově

Kangaroo Island Land for Wildlife

  • 95 000 AUD (1 508 249 Kč) na ochranu ohrožených druhů postižených požáry na Klokaním ostrově, např. vakomyši Aitkenovy, bandikuta krátkonosého, ježury ostrovní nebo varana Rosenbergova

Mt Rothwell

  • 82 000 AUD (1 291 935 Kč) na prevenci boje proti požárům a nezbytné nástroje pro boj s nimi
  • 85 000 AUD (1 418 336 Kč) na založení Mt Rose Sanctuary, útočiště pro australské ohrožené druhy, bez nepůvodních predátorů

WIRES

  • 50 000 AUD (787 765 Kč) na první pomoc zvířatům postiženým požáry a na distribuci nouzových zásob potravy

Secret Creek Sanctuary

  • 190 000 AUD (3 170 549 Kč) na ochranu vakoplcha trpasličího, translokační projekt z (sub)alpinského prostředí do níže položených oblastí

K 17. červnu 2020 jsme rozdělili 1 232 000 AUD (20 196 306 Kč).

Částky v českých korunách jsou přepočteny kurzem k datu, kdy byly odeslány do Austrálie, případně kurzem k 17. červnu 2020.

Související 

Miroslav Bobek: Na rok 2020 budeme vzpomínat i v dobrém

Miroslav Bobek: Dopis z Lipenců

Miroslav Bobek: Boj o záchranu žabí ikony Austrálie

Miroslav Bobek: Poslední útočiště

Miroslav Bobek: Zázraky se ještě dějí (sloupek ředitele Zoo Praha o tom, kolik se podařilo vybrat a kam peníze poputují)

Miroslav Bobek: Nejen koala. Více australským druhům hrozí, že zaniknou

Fotogalerie: Peníze ze sbírky Zoo Praha už pomáhají australským zvířatům

Tisková zpráva (7. 2. 2020): Češi pomáhají koalům i žabkám corroboree

Tisková zpráva (26. 1. 2020): Sbírka Zoo Praha se blíží hranici milionu australských dolarů, první statisíce již odešly do Austrálie

Tisková zpráva (9. 1. 2020): Přes milion korun na pomoc Austrálii


 

Požáry, jež v řadě oblastí Austrálie vypukly na podzim 2019 a zcela neustaly až do jara 2020, postihly jak tamní obyvatele, tak – a to především – jedinečnou australskou přírodu. To vyvolalo mimořádnou vlnu solidarity po celém světě. Česká republika nebyla výjimkou. Na sbírkovém kontu Zoo Praha se k 30. dubnu 2022 sešlo neuvěřitelných 23 240 123,75 Kč (tj. 1 354 445,85 AUD) od 18 456 přispěvatelů!

 

Děkujeme z celého srdce všem, kdo se naším prostřednictvím zapojili do pomoci ohrožené přírody Austrálie!

 

Většina peněz již byla v souladu s účelem sbírky a po konzultaci s australskými kolegy rozdělena. První část směřovala na akutní, zejména veterinární péči, další putuje na podporu dlouhodobých projektů.

 

Abychom informovali o konkrétním využití prostředků, vydali jsme brožuru Pomoc pro Austrálii. V elektronické podobě si ji můžete stáhnout zde na webu. Ti z vás, kdo přispěli do sbírky, si o publikaci mohou napsat na mail brozura@zoopraha.cz a my vám její výtisk zdarma zašleme poštou. 

 

Za sbírku Pomoc pro Austrálii jsme v listopadu 2020 získali dvě Ceny Fóra dárců: první místo za nefiremní sbírkový projekt a druhé místo za nejúspěšnější DMS projekt. Ještě jednou děkujeme všem, kdo přispěli a nadále přispívají!

Koala medvídkovitý na fotografii z French Islandu, kde se nachází další z populací nepostižených nákazou chlamydiemi. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Koala se stal jedním ze symbolů boje s tragickými požáry a současně hlavním symbolem úsilí o záchranu volně žijících zvířat, která tyto požáry postihly.

Paropucha corroboree v chovném zařízení v Healesville Sanctuary. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Dalším ikonickým druhem Austrálie je paropucha corroboree. Stěží třícentimetrová, kontrastně černožlutě zbarvená žabka, která dokáže produkovat vlastní jed, je nyní kriticky ohrožená.

Vakoplch trpasličí požírá svou typickou potravu – můru Agrotis infusa. Foto: Jiří Lochman

Velmi drobný vačnatec, který váží v průměru pouhých 45 gramů, se jako jediný australský savec vyskytuje ve vysokých polohách Australských Alp. Patří ke kriticky ohroženým druhům.


Jižní klokan skalní v Mt Rothwell. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Jižní klokani skalní (nejde o poddruh, nýbrž o „evolučně významnou jednotku“) bývali běžní v jihovýchodní Austrálii, dnes je však ohrožuje řada faktorů.

Vakomyš Aitkenova mívá obvykle hmotnost kolem 20 až 25 gramů. Foto: Peter Hammond

Drobný, převážně hmyzožravý vačnatec žije výhradně v západní části Klokaního ostrova (Kangaroo Island) ve státě Jižní Austrálie.


Symbolem australských požárů se pro svět stali koalové medvídkovití. Konkrétně tomuto koalovi, který byl v ošetřování v Melbourne Zoo, poranil požár vedle tlapek také oči. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Prvních 100 000 AUD (1 596 530 Kč) bylo poskytnuto do fondu „Bushfire Emergency Wildlife Fund“ zřízeného zoologickými zahradami státu Victoria na akutní pomoc zvířatům postiženým požáry, na jejich následnou péči, rehabilitaci a v případech, kdy to bylo možné, na navrácení do volné přírody.

Prostřednictvím největší australské organizace na záchranu volně žijících živočichů od nás ze sbírky putovalo do Nového Jižního Walesu 50 000 AUD (787 765 Kč) na péči o zraněná zvířata, včetně distribuce...
Dalších 100 000 AUD (1 578 780 Kč) bylo poskytnuto do státu Jižní Austrálie, respektive do Adelaide Zoo na ambulantní veterinární péči a dlouhodobou rehabilitaci volně žijících živočichů, zejména koalů, postižených požáry.
Pomoc ve výši 95 000 AUD (1 508 249 Kč) směřuje také na Klokaní ostrov, kde Zoo Praha spolupracuje na mapování nespálených vhodných prostředí a na monitoringu ohrožených druhů, zejména vakomyši Aitkenovy.
Na prevenci proti požárům a pořízení nezbytného vybavení pro boj s nimi jsme ze sbírkového konta uvolnili 82 000 AUD (1 291 935 Kč) ve prospěch rezervace Mt Rothwell, kde žije většina populace jižního klokana skalního. 
Fatální úbytek paropuch corroboree ve volnosti způsobila během posledních dvou dekád zhoubná nákaza chytridiomykózou. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Organizace a zařízení/oblast:
Zoos Victoria – Melbourne Zoo, Healesville Sanctuary, Mt Kosciuszko

Částka: 
120 000 AUD (2 002 452 Kč) na chovná zařízení
300 000 AUD (5 006 130 Kč) na návrat do přírody

Samec jižního klokana skalního v Mt Rothwell. Sto padesát těchto klokanů, tedy převažující většina žijících jedinců, se nachází právě v Mt Rothwell. Rozhodli jsme se finančně podpořit i vznik další podobné rezervace, Mt Rose Sanctuary, která bude zřízena rovněž ve svazovém státu Victoria. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Organizace a zařízení/oblast:
Zoos Victoria – Healesville Sanctuary; Tidbinbilla
Mt Rothwell – Mt Rose Sanctuary

Částka: 
110 000 AUD (1 835 581 Kč) pro Zoos Victoria
85 000 AUD (1 418 336 Kč) pro Mt Rothwell

Snímek vakoplcha trpasličího z noční expozice v Healesville Sanctuary. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Organizace a zařízení/oblast:
PANGEA Research Centre – Secret Creek Sanctuary

Částka: 
190 000 AUD (3 170 549 Kč)

S kým pomáháme