Klokan skalní (jižní)

Druhy, kterým pomáháme


Jižní klokani skalní (nejde o poddruh, nýbrž o „evolučně významnou jednotku“) bývali běžní v jihovýchodní Austrálii, dnes je však ohrožuje řada faktorů.

Jižní klokan skalní v Mt Rothwell. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha Jižní klokan skalní v Mt Rothwell. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

V současné době jsou pro klokany skalní největší hrozbou změny v prostředí, potravní konkurence ze strany domácích koz a ovcí a negativní působení nepůvodních predátorů, jako jsou volně žijící kočky či zejména lišky. V neposlední řadě je významnou hrozbou i ztráta genetické rozmanitosti.

Ve státě Victoria je jižní klokan skalní řazen mezi kriticky ohrožené druhy. Vedle cca 40 jedinců volně žijících v Národním parku Snowy River se jich nyní zhruba 150 nachází v soukromé rezervaci Mt Rothwell poblíž Melbourne; část těchto klokanů přitom byla do Mt Rothwell přepravena z oblastí postižených požáry.

Mt Rothwell začala Zoo Praha podporovat zejména s ohledem na protipožární zabezpečení této rezervace. Na ochranu jižních klokanů skalních však přispíváme i skrze Zoos Victoria. Prostřednictvím obou těchto australských organizací usilujeme o dlouhodobou podporu chovného programu a vybudování nových útočišť pro jižní klokany skalní.


Klokan skalní patří mezi početnou skupinu klokanů, kteří na rozdíl od známějších klokanů rudých díky ostrým drápům a silným nohám zdatně šplhají po stromech a skalách. Ve skalních štěrbinách, jeskyních či pod převisy vyhledávají během dne úkryt. Aktivní jsou zejména za soumraku, kdy vycházejí na pastvu. Žijí v teritoriálních rodinných skupinách, složených z dominantního samce a několika příbuzných samic s mláďaty. Samice obvykle odchovávají jen jedno mládě ročně.

Související články

Miroslav Bobek: Poslední útočiště

Akutní pomoc v Mt Rothwell

Dlouhodobá podpora chovného programu a vybudování nových útočišť pro jižní klokany skalní


 

Číslo účtu:
43-6804660247‬/0100

Variabilní symbol:
12020

Poznámka pro příjemce:
Austrálie

           

MAPA