Posílení chovného programu paropuchy corroboree

Dlouhodobá podpora ohrožených druhů


Organizace a zařízení/oblast:
Zoos Victoria – Melbourne Zoo, Healesville Sanctuary, Mt Kosciuszko

Částka: 
120 000 AUD (2 002 452 Kč) na chovná zařízení
300 000 AUD (5 006 130 Kč) na návrat do přírody

Fatální úbytek paropuch corroboree ve volnosti způsobila během posledních dvou dekád zhoubná nákaza chytridiomykózou. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha Fatální úbytek paropuch corroboree ve volnosti způsobila během posledních dvou dekád zhoubná nákaza chytridiomykózou. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Ohroženým druhem, jehož situaci ještě zhoršily požáry, je paropucha corroboree. Nadějí pro tohoto výjimečného obojživelníka je chov v zoologických zahradách, odkud může být dotována volně žijící populace. Ve státě Victoria vytvářejí záchovné populace paropuch corroboree Melbourne Zoo i Healesville Sanctuary (obě sdružené pod Zoos Victoria) a usilují o jejich návrat do přírody, do oblasti Mount Kosciuszko.

Chov paropuch corroboree úspěšně zvládají Zoos Victoria (snímek z Melbourne Zoo), ale jejich zařízení v terénu bohužel zničily požáry. Na základě vzájemné dohody bude obnova této infrastruktury hrazena ze sbírkového konta Zoo Praha. Foto: Jiří Bálek, Zoo Praha

Naše podpora ve výši 120 000 AUD (2 002 452 Kč) poskytnutá Zoos Victoria je určena na obnovu a rozšíření přírodních útočišť a zejména chovných zařízení pro paropuchy corroboree v oblasti Mount Kosciuszko. Současně v průběhu tří let vynaložíme dalších 300 000 AUD (5 006 130 Kč) na posílení chovného programu této paropuchy a na její následný návrat do přírody.

Související

Paropucha corroboree

Miroslav Bobek: Boj o záchranu žabí ikony Austrálie

Zoos Victoria