Záchrana supa mrchožravého v jižní Evropě

Záchrana supa mrchožravého v jižní Evropě

 

 

Sup mrchožravý je nejmenší ze čtyř druhů supů, které žijí v Evropě, a zároveň mu náleží smutné prvenství druhu nejohroženějšího. Zoo Praha proto rozvíjí projekt na pomoc supům v jejich jihoevropské domovině.

 

 

Cílový druh in situ projektu: sup mrchožravý (Neophron percnopterus)
Lokalita:
Východní Rodopy a další místa v Bulharsku
Projekt aktivní od roku: 2013

 

 

Supi v ohrožení
Celosvětový pokles populací supů se dotkl i evropského kontinentu. Zejména na Balkáně poklesla početnost supů na několik desítek hnízdících párů, především v důsledku otrav agrochemikáliemi, veterinárními přípravky či jedovatými návnadami. Nebezpečí představují také dráty vysokého napětí.

 

  

  

 

Chov v lidské péči
Zoo Praha patří k nejúspěšnějším chovatelům supa mrchožravého. Od roku 2002 pro něj vede plemennou knihu a od roku 2012 Evropský záchovný program (EEP) pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

 

 

 

 

 

Návrat do přírody
Účastníme se projektu vypouštění mláďat vylíhlých v lidské péči zpět do přírody. Mimo jiné jsme se podíleli na výzkumu vypouštěcí metody zajišťující mladým supům vysokou míru přežití.

 

 

 

 

 

Další aktivity
Finančně a materiálně podporujeme místní ochranářské organizace. Podpořili jsme mimo jiné výstavbu chovných voliér či vybudování krmného místa pro divoce žijící supy. 

 

 

 

 

 

  

Pomáhejte s námi 

 

Zapojit se do ochrany supů mrchožravých v přírodě můžete i Vy, a to už pouhou návštěvou pražské zoo. Každým vstupem do zoo totiž přispíváte 8 Kč na ochranu ohrožených druhů zvířat v rámci projektu Pět korun ze vstupného. Pomoct také můžete nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské dms.

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

 

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
Trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

Další možnosti podpory naleznete zde. Děkujeme, že pomáháte s námi!

Vynaložení prostředků:

Záchranné stanici Green Balkans ve Staré Zagoře v Bulharsku jsme poskytli 16 000 euro na výstavbu tří voliér. Ty poslouží jednak k umístění zraněných či jinak handicapovaných jedinců z volné přírody, jednak k sestavování potencionálních chovných párů a k samotnému chovu, přičemž odchovaná mláďata jsou určena k vypuštění do přírody.

Další podpora z pražské zoo je určena na financování výstavby krmného místa pro supy v Bulharsku s rozpočtem 7 500 euro. Krmné místo supům poskytne dostatek potravy v době, kdy pečují o mláďata, a po dlouhé migrační cestě z Afriky poslouží jako první zastávka, kde ptáci načerpají ztracenou energii. Jen kvalitní síť krmných míst snižuje rizika spojená s úhyny supů po pozření otrávené návnady.

 

Partneři projektu

 

S podporou: 

logo MHMP 800px sRGB 200            

 

Spolupracují: