Další aktivity

Sup mrchožravý

Zoo Praha  |  14. 10. 2021


Od roku 2013 spolupracuje pražská zoologická zahrada s ochranářskými organizacemi v jižní Evropě a od roku 2015 se podílí na reintrodukčních programech, zejména v oblasti východních Rodop v Bulharsku.

Krmné místo pro supy, které jsme pomohli zřídit u vsi Partizani ve východním Bulharsku. Rovněž jsme pro bulharské kolegy zajistili SUV, které jim usnadnilo zásobování obtížně přístupného krmiště. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Zoo Praha podporuje místní ochranářské organizace také po finanční i materiální stránce. Finanční prostředky putovaly na výstavbu tří voliér v záchranné a chovné stanici ve Staré Zagoře. Zoo Praha přispěla i na vybudování bezpečného krmného místa – „supí restaurace“ - na východním okraji pohoří Stará Planina. Krmné místo supům poskytne dostatek potravy v době, kdy pečují o mláďata, a po dlouhé migrační cestě z Afriky poslouží jako první zastávka, kde ptáci načerpají ztracenou energii. Jen kvalitní síť krmných míst snižuje rizika spojená s úhyny supů po pozření otrávené návnady. Pro snazší svážení potravy na krmné místo a zajištění dostupnosti do vzdálených míst v obtížně přístupném terénu zajistila zoo partnerské organizaci Green Balkans finanční prostředky na zakoupení SUV vozu s přívěsem.

Chovné voliéry v záchranné stanici ve Staré Zagoře, jejichž výstavbu jsme podpořili. Foto: Ivajlo Klisurov

Aktivity Zoo Praha na poli ochrany supů v přírodě se neomezují pouze na Bulharsko. V rámci vedení Evropského záchovného programu (EEP) jsme se v srpnu 2015 zúčastnili převozu čtyř mladých supů mrchožravých do Itálie, s cílem vypustit je, společně s dvěma jedinci z toskánské chovné stanice CERM, do přírody. Dva ze čtyř těchto supů se vylíhli v Zoo Praha, jedno mládě bylo ze Zoo Zlín a jedno ze zoo v Jerez la Frontera ve Španělsku. Jako místo vypuštění byl vybrán hluboký vápencový kaňon Gravina di Laterza v italské Apulii. Supi byli před vypuštěním označeni vysílačkami, umožňujícími jejich sledování v terénu, a následně převezeni do vypouštěcí skalní niky – sítí chráněného výklenku ve skále, kde si několik dnů před vypuštěním zvykají na nové podmínky. Krmení i napájení je během aklimatizace a pobytu ve vypouštěcí nice prováděno shora tak, aby ptáci nepřišli do kontaktu s lidmi, a po celou dobu příprav na vypuštění jsou ptáci sledováni kamerou. V okamžiku vypuštění je síť chránící výklenek stržena a supi mohou přirozeně odletět.