Návrat do přírody

Sup mrchožravý

Zoo Praha  |  14. 10. 2021


Od roku 2013 spolupracuje Zoo Praha s ochranářskými organizacemi v jižní Evropě a od roku 2015 se podílí na reintrodukčních programech, zejména v oblasti východních Rodop v Bulharsku.

Východní Rodopy v Bulharsku. Místo, kam směřovala většina našich transportů supů mrchožravých. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Do roku 2020 bylo do volnosti vypuštěno 26 supů mrchožravých, z nichž se 7 vylíhlo v Praze, a 3 mláďata vylíhlá v jiných zoo byla v Praze odchována. Jelikož ochrana supů mrchožravých v Evropě nemá dlouhou historii, nebyla zpracována metodika pro jejich vypouštění. Zoo Praha se tedy podílela na výzkumu metody, která by zajistila supům dostatečnou míru přežití.

Mladí supi mrchožraví se totiž už pár týdnů po vylíhnutí vydávají na svůj podzimní tah do afrických zimovišť, přičemž absolvují cestu dlouhou i několik tisíc kilometrů. Náročnou cestu mnoho z nich nepřekoná. Ze tří metod, které se testovaly se nejvíce osvědčila metoda delayed release (zpožděné vypouštění).

Místo toho, aby mladí supi letěli na jih již v prvním roce svého života, tak letí až ve druhém. V dubnu následujícího roku se přesunou ze zoologické zahrady či chovné stanice do vypouštěcí voliéry. Zde zůstanou minimálně měsíc a pak vylétnou do volnosti. Před podzimní migrací tak mají celou jarní a letní sezonu na to, zvyknout si na daném místě a naučit se získávat přirozenou potravu. Jelikož jsou všichni supi značeni vysílačkami, máme přehled o jejich pohybu a osudech. Ze supů vypištěných touto metodou do další sezóny přežilo 75%, což je ještě více než u divoce žijících supů.

Více o zkoumaných metodách se můžete dočíst ZDE.