Ochrana saoly

Projekty

Zoo Praha  |  08. 01. 2018


Saola je nyní jedním z nejvíce ohrožených velkých savců na světě, i proto je potřeba vynaložit mimořádné úsilí, aby se tento druh podařilo zachránit.

Byla vytvořena skupina Saola Working Group (SWG), jejímž posláním je ochrana zvířat v přírodě v Laosu, a také jejich odchov v lidské péči, což má pomoci zajistit přežití a zachování tohoto kriticky ohroženého druhu. Organizace SWG aktivně spolupracuje se zoologickými zahradami po celém světě, včetně Zoo Praha, které jí poskytují finanční i technickou podporu pro budoucí chov saol v lidské péči. Skupina SWG má 34 členů a 10 z nich jsou zoo z celého světa.

Zoo Praha podpořila finančně koordinátora SWG, aby se mohl například v roce 2016 zúčastnit Výroční konference Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií v severoirském Belfastu.

Partneři projektu

S