Vietnamazing: Společně na pomoc vietnamským druhům

Ostatní články

Zoo Praha  |  19. 06. 2024


Již více než 35 evropských zoologických zahrad se zapojilo do kampaně Vietnamazing, která má pomoci ochraně vietnamské přírody. Tu poznamenala válka, ohrožuje ji pytláctví a ničení přirozených ekosystémů a neprospívá jí ani ekonomický rozmach země. Zoo Praha chová dva z vybraných vlajkových druhů kampaně – bažanta Edwardsova a želvu annamskou a podporuje jejich návrat zpět do volnosti.

Kriticky ohrožený bažant Edwardsův je jedním z vlajkových druhů kampaně Vietnamazing. Foto: Václav Šilha, Zoo Praha Kriticky ohrožený bažant Edwardsův je jedním z vlajkových druhů kampaně Vietnamazing. Foto: Václav Šilha, Zoo Praha

Nová ochranářská kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) pro následující dva roky (2024–2025) má za cíl upozornit na problematiku ohrožené přírody Vietnamu a pomoci s její ochranou. Název Vietnamazing vznikl složením slov Vietnam a amazing, což anglicky znamená „úžasný“. Vietnam je bohatý svou rozmanitostí druhů, často i endemických, ale zároveň je jeho fauna silně ohrožena pytláctvím a ničením přirozeného prostředí. Válka ve Vietnamu měla na jeho přírodu zásadní negativní dopad a její následky jsou tam patrné dodnes. Ani ekonomický rozkvět země v posledních dekádách ohroženým druhům příliš nepřispívá.

Do kampaně Vietnamazing se již zapojilo více než 35 evropských zoologických zahrad a budou jejím prostřednictvím seznamovat návštěvníky s unikátní a ohroženou přírodou Vietnamu a nabízet způsoby, jak se zapojit a pomoci. Návštěvníci budou mít možnost podpořit vybrané záchranné projekty, například zakoupením merchandisingových produktů k této kampani, nebo příspěvkem na účet: 43-6804660247/0100 (sbírkové konto Zoo Praha Pomáháme jim přežít).

Cíle kampaně

 1. vyzdvihnout jedinečnost biodiverzity Vietnamu
 2. naplnit One Plan Approach (plán ochrany druhů s propojením in situ a ex situ populací)
 3. propojit komunitu evropských zoologických zahrad (EAZA) s vietnamskými a mezinárodními partnery z oblasti ochrany a výzkumu
 4. naplnit cíle předem vybraných stěžejních projektů
 5. poskytovat finanční a technickou podporu a vytvářet dlouhodobá partnerství pro podporu ochrany vybraných vysoce ohrožených druhů a jejich stanovišť
 6. posílit úsilí o ochranu ex situ u vysoce ohrožených druhů v institucích EAZA i mimo ně

Vlajkové druhy

 • Gibon bělolící (Nomascus leucogenys)
 • Bažant Edwardsův (Lophura edwardsi)
 • Krokodýlovec čínský (Shinisaurus crocodilurus vietnamensis)
 • Trnočolek (Tylototriton spp.)
 • Želva annamská (Mauremys annamensis)
 • Sevelie pruhovaná (Sewellia lineolata)
 • Strašilka (Nuichua rabaeyae)
 • Trochomorfa kambodžská (Bertia cambojiensis)
 • Drsnokožka (Theloderma spp.)

V Zoo Praha je možné vidět dva z vybraných vlajkových druhů kampaně. Prvním z nich je kriticky ohrožený bažant Edwardsův (Lophura edwardsi), jehož chovu se věnujeme již od roku 1949 a který se u nás pravidelně rozmnožuje. K dnešnímu dni se nám v Zoo Praha vylíhlo 187 mláďat. Pro bažanta Edwardsova vedeme program EEP (EAZA Ex situ Programme) a evropskou plemennou knihu. Tento endemit centrálního Vietnamu nebyl v přírodě pozorován od roku 2000, a tak je mnohými považován za druh ve volnosti vyhynulý. Naštěstí se díky spolupráci a řízenému chovu podařilo zoologickým zahradám a chovatelům nejen z WPA (World Pheasant Association) tento druh zachránit a nyní probíhají přípravy na reintrodukční program.

Letos je to přesně sto let od založení chovu bažanta Edwardsova v Evropě poté, co byli první bažanti dovezeni Jeanem Delacourem do zoo v Cleres ve Francii v červnu 1924. Návrat tohoto druhu do země původu právě letos by tak byl opravdu symbolický. Zoo Praha podporuje in situ projekt ve Vietnamu (Recovery Project), jehož cílem je postavit záchranné a osvětové centrum pro bažanta Edwardsova. V rámci projektu začala výstavba odchovných voliér, kde bude založen chov bažantů pro jejich následné vypouštění do přírody. Zároveň probíhá vytipování vhodných lokalit pro reintrodukci, jejich monitoring pomocí fotopastí, výstavba osvětového centra a genetický screening populace v zajetí, aby se zajistila populace bez hybridních jedinců. Výtěžek z kampaně Vietnamazing půjde i na podporu těchto projektů.

Do června 2024 se v Zoo Praha vylíhlo 187 mláďat bažanta Edwardsova. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

 

Druhým z vlajkových druhů chovaných v Zoo Praha je želva annamská (Mauremys annamensis), která je jednou z nejohroženějších želv na světě. Více než šedesát let byla považována za druh v přírodě vyhubený, nedávno však byla jedna želva objevena a je možné, že nepočetná populace ještě existuje. Přežití druhu závisí na rozmnožování v lidské péči. V Zoo Praha je chováme od roku 2004 a od roku 2005 se nám opakovaně daří tyto želvy rozmnožovat. Do dnešního dne se vylíhlo 61 mláďat. Ve Vietnamu nyní probíhají průzkumné práce, jejichž cílem je nalezení a obnovení vhodných lokalit pro reintrodukci. Té bude předcházet genetický screening populace v zajetí. Tyto projekty budou podporovány z výtěžku z kampaně Vietnamazing.

Co můžeme udělat?

Turistický ráj. Vietnam je jednou z nejoblíbenějších destinací cestovatelů do oblasti jihovýchodní Asie. Každý, kdo se sem rozhodne vydat, by se měl snažit o udržitelné cestování a zdržet se rušení divokých zvířat nebo nákupů nelegálních produktů z divoké přírody.

Made in Vietnam. Vietnam je jedním z největších výrobců textilu, sportovní obuvi a elektroniky, zejména pro Evropu. Výroba často způsobuje ekologické a sociální problémy. Snažte se nespoléhat na levné zboží, ale vybírejte produkty s dlouhou životností.

Trh se zvířaty. Mnoho zvířat prodávaných jako exotická pochází z pytláctví. Nelegální obchod s volně žijícími zvířaty poškozuje přírodní stanoviště a může vést k vyhynutí druhů. Ujistěte se, že je legální vlastnit požadované zvíře a že jeho původ je dobře znám.

Podle textu Veroniky Zahradníčkové pro časopis Trojský koník


Kriticky ohrožený bažant Edwardsův je jedním z vlajkových druhů kampaně Vietnamazing. Foto: Václav Šilha, Zoo Praha

Již více než 35 evropských zoologických zahrad se zapojilo do kampaně Vietnamazing, která má pomoci ochraně vietnamské přírody. Tu poznamenala válka, ohrožuje ji pytláctví a ničení přirozených ekosystémů a neprospívá jí ani...

První koně Převalského na území středního Kazachstánu po stovkách let. Na snímku tři čeští rodáci: Zleva hřebec Zorro, uprostřed klisna Zeta II, napravo klisna Ypsilonka. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Koně Převalského, které Zoo Praha na začátku června přepravila do Kazachstánu, se v místních podmínkách dobře adaptují. Obě skupiny už využívají celý prostor aklimatizačních ohrad a naučily se také vstupovat do jezírek a...
Přihlášení k newsletteru