Záchrana laošů

Projekty

Zoo Praha  |  29. 08. 2017


Tento savec, kterému v Laosu místní lidé říkají kha-nyou [kaňu], byl objeven náhodou před dvaceti lety, a to britským zoologem Robem Timminsem na laoském tržišti s masem. Česky je označován jako laoš, ale bývá označován i jako kočičí krysa, krysoveverka nebo laoská skalní krysa - odborně je to zástupce druhu Laonastes aenigmamus. Vědecky byl popsán až v roce 1996 a poprvé se ho podařilo vyfotografovat o deset let později.

Foto: Miroslav Bobek Foto: Miroslav Bobek

Objev laoše se stal zoologickou senzací. Neznámý druh byl dokonce zařazen do nové čeledi, k čemuž dochází jen naprosto výjimečně. Posléze se navíc ukázalo, že velmi podobní hlodavci jsou popsáni z paleontologických nálezů; předpokládalo se ovšem, že vyhynuli zhruba před 11 miliony let. O skupině těchto živočichů se toho ví velmi málo. Například průběh rozmnožování je i pro vědce stále velkou neznámou. Tým Zoo Praha se proto na základě podnětu instituce EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) vypravil do Laosu, kde mimo jiné došel k závěru, že je třeba se pokusit o založení chovu laoše v lidské péči.

Zvířata čelí nejen ohrožení lovem ve velmi vysokých počtech, kvůli rychle stoupající hustotě osídlení také ubývá jejich přirozeného areálu rozšíření. Ve svém důsledku by tento stav mohl vést k tomu, že budou laoši brzo kriticky ohrožení, ne-li vyhubeni. Situace laoše je podle všeho mnohem horší, než kdo v Evropě předpokládal. Proto se Zoo Praha rozhodla udělat jeden z prvních kroků na dlouhé cestě k lepší ochraně tohoto tajemného tvora. A snad i k tomu, abychom ho časem mohli ukázat návštěvníkům našich zoologických zahrad.

Partneři projektu

Spolupracují: