Financování in situ projektů Zoo Praha

Pomáháme jim přežít

Zoo Praha  |  25. 04. 2021


Na in situ projekty získává Zoo Praha prostředky z několika zdrojů. Každou návštěvou pražské zoo přispívá veřejnost (za podpory Magistrátu hl. m. Prahy) pěti korunami ze vstupného, jež putují na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“ (č. ú. 43–6804660247/0100). 

Na zmíněné konto lze přispět i jednorázovými finančními dary nebo nákupem suvenýrů s motivy našich záchranných projektů.

Na účet „Pomáháme jim přežít“ jsou také připisovány prostředky získané prodejem speciálních jídel v restauracích v areálu Zoo Praha. Každou zakoupenou porcí přispívají návštěvníci 15 Kč na podporu projektů in situ.

Zoo Praha také využívá systém DMS čili dárcovských SMS zpráv. Cena jednorázové DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč, na projekt pak putuje částka 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Zájemci mohou využít také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha). Tvar SMS zprávy je DMS OHROZENEDRUHY XX (XX = zvolená částka) a zasílá se na číslo 87 777.

Nově se do záchrany ohrožených druhů zapojila i společnost ALIMPEX FOOD, a. s. Ta věnuje z každého prodaného kelímku dezertu pro děti KRAJANKA ZOO 0,10 Kč na podporu ochrany přirozeného domova příslušného druhu. Pochoutka je prodávána ve třech variantách – s designem koně Převalského, gorily nížinné a gaviála indického.

Od srpna 2017 jsou v areálu pražské zoologické zahrady umístěny unikátní platební kiosky s dotykovou obrazovkou, které vznikly ve spolupráci se společnostmi Mastercard a Ingenico. Návštěvníci si sami mohou zvolit, na který záchranný projekt jejich příspěvek poputuje (Návrat divokých koní, Toulavý autobus, ochrana gaviála indického či laoše). Kiosky mají integrovanou platební funkci – stačí jen pohodlně přiložit bezkontaktní platební kartu.

Na pomoc ohroženým druhům v jejich domovině přispívá jako dlouhodobý partner Zoo Praha každoročně i Komerční banka. Z jejich finanční podpory byl například financován nákup terénního vozu, který je klíčový pro ochranu supa mrchožravého na Balkáně. Významné finanční pomoci se Zoo Praha také dostalo od společnosti Kofola a. s., která přispěla na vrtanou studnu v Mongolsku.

Další finance pro své projekty získává Zoo Praha pomocí dotací a spolupráce s vládními subjekty. Například Ministerstvo životního prostředí ČR podporuje realizaci transportu koní Převalského v rámci projektu Návrat divokých koní. Související socioekonomické aktivity v Mongolsku také výrazně podpořila Česká rozvojová agentura. Z poukázaných prostředků byly postaveny posty pro strážce Přísně chráněné oblasti Gobi B a seníky, založen ekoklub pro děti a především zrekonstruována nemocnice ve vesnici Bij. Nezanedbatelná podpora byla poskytnuta také ze strany Ministerstva zahraničních věcí, to prostřednictvím vládních fondů zahraniční rozvojové pomoci (tzv. Malý lokální projekt), jež spolufinancoval např. realizaci vrtané studny v Mongolsku na základně Přísně chráněné oblasti Gobi B v Tachin talu.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!


Stěžejní projekty

Návrat koně Převalského do Mongolska
Kůň Převalského je posledním žijícím druhem divokého koně. V 60. letech 20. století byl v přírodě vyhuben, avšak druh se podařilo zachránit díky chovu v lidské péči. Zoo Praha sehrává dlouhodobě klíčovou roli v záchraně koní Převalského ve volné přírodě.

 

  

  

 

 

 

  Toulavý autobus, ochrana goril v Africe                         Ochrana gaviálů v severní Indii

    

 

  Záchrana supa mrchožravého v jižní Evropě               Pomoc v Austrálii poničené požáry

   

 

Ostatní projekty

 • Reintrodukce orlosupa bradatého
 • Reintrodukce puštíka bělavého
 • Reintrodukce sovy pálené ve středních Čechách
 • Reintrodukce a monitoring sýčka obecného na území Prahy a ve Středních Čechách
 • Monitoring volně žijící kolonie kvakoše nočního v areálu zoologické zahrady
 • Monitoring populace slípky zelenonohé v Trojské kotlině
 • Péče a monitoring populace užovky podplamaté, užovky hladké a ještěrky zelené v Trojské kotlině
 

I vy se můžete zapojit do podpory in situ projektů:

 • převodem libovolné částky na účet číslo 43–6804660247/0100
 • nákupem v našem e-shopu
 • návštěvou zoo – z každého vstupu putuje 5 Kč na naše in situ projekty
 • pomocí dotykových obrazovek v areálu
 • odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 
ProjektText jednorázové DMSText trvalého příkazu
POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS OHROZENEDRUHY 190
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 190
Už na začátku 20. století si vědci uvědomovali nezbytnost soustavnější práce v oblasti ochrany přírody. V roce 1948 vznikla Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů, známá pod zkratkou IUCN. Významným počinem...
Mezinárodní obchod s divokými zvířaty je jedním z největších viníků stojících za vymíráním druhů. Poptávka je obrovská – po exotických domácích mazlíčcích, po surovinách pro tradiční lidovou medicínu (jako jsou...
(European Association of Zoos and Aquaria) neboli Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií sdružuje instituce z celé Evropy, působí však i na celosvětové úrovni. Jejími členy jsou především zoologické zahrady a akvária, ale...
EEP, česky nazývaný Evropský záchovný program, je společný projekt evropských zoologických zahrad, jehož podstatou je spolupráce při chovu některých ohrožených druhů zvířat. Jeho činnost zajišťuje Evropská asociace...
Plemenné knihy slouží k přesné registraci všech zvířat daného druhu, která jsou chována v lidské péči. S jejich pomocí lze sestavovat chovné skupiny tak, aby nedocházelo k nežádoucímu příbuzenskému křížení apod.
Všechny druhy rostlin i živočichů se v České republice těší jisté míře ochrany. Těm z nich, které jsou ohrožené, vzácné či vědecky a kulturně velmi významné, je však poskytována ochrana o něco přísnější.
(The World Association of Zoos and Aquariums) neboli Mezinárodní asociace zoologických zahrad a akvárií je zastřešující organizací sdružující zoologické zahrady a akvária na celém světě.

Aktuální počasíPRAHA Česko Khovd Mongolsko Yaoundé Kamerun Agra Indie Stara Zagora Bulharsko Jáva, Indonésie Ochrana ptáků v Indonésii Luang Prabang Laos