Ochrana gaviálů v severní Indii

Ochrana gaviálů v severní Indii

 

Zoo Praha se od roku 2008 podílí na podpoře projektů na záchranu gaviála indického, jedinečného krokodýla, který čelí vážné hrozbě vyhubení. Od poloviny minulého století do počátku nového milénia se početnost jeho celkové populace snížila o více jak 95%.

 

 

Cílový druh in situ projektu: gaviál indický (Gavialis gangeticus)
Kde pomáháme: Indie – Národní rezervace Čambal
Biotop, který pomáháme chránit: řeky v oblasti s tropickým, monzunovým podnebím
Projekt aktivní od roku: 2008

 

 

Gaviáli v ohrožení

 

V současnosti jsou příčinami ohrožení gaviálů zejména
- Regulace řeky
- Nelegální těžba písku
- Rybolov
- Znečištění vody

 

  

 

 

Řeka Čambal

Údolí řeky Čambal v severní Indii hostí nejen největší světovou populaci gaviálů, ale i dalších silně ohrožené druhy. Právě zde se podílíme na ochraně a výzkumu gaviála indického v jeho původním prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

Podporované projekty zahrnují:

- aktivní ochranu gaviálů proti pytláctví
- zooogický výzkum
- vzdělávací a osvětovou činnost v místě výskytu gaviálů

 

 

 

 

 

 

Pomáhejte s námi 


Každou návštěvou zoo přispíváte částkou 8 Kč na ochranu ohrožených druhů zvířat. Podpořit ochranu gaviála v Indii můžete také nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské sms. Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

 

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
Trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

 

Vynaložení prostředků


V minulých letech podpořila pražská zoo záchranné operace Gharial Conservation Alliance (GCA) např. nákupem vybavení (vč. motorového člunu), s pomocí kterého mohou gaviálí hlídky účinněji dohlížet na dění na řece. V místech, která se dříve stávala místy ilegálního sběru vajec, se tak dnes líhnou desítky mláďat gaviálů. Zoo Praha také dlouhodobě spolufinancuje sledování gaviálů pomocí vysílaček, které přineslo cenné údaje o způsobu života těchto krokodýlů. Do té doby nebyl známý například fakt, že dvakrát ročně táhnou několik set kilometrů. Tyto informace se následně promítnou do jejich faktické ochrany a to nejen na území, kde jsou běžně vidět, ale i na místa, kam migrují.

Velké úsilí je věnováno rovněž osvětě mezi vesničany bydlícími v oblastech, kde gaviálové žijí. Vzdělávací aktivity realizované organizací GCA pražská zoo nejen finančně podporuje, ale navíc sama vyrobila naučné materiály v podobě omalovánek pro místní děti.

Ve všech našich aktivitách na pomoc gaviálům hodláme pokračovat i nadále.

 

 

Partneři projektu


S podporou:

logo MHMP 800px sRGB 200                               

 


Spolupracují: