EAZA

Základní informace

Zoo Praha  |  05. 05. 2023


Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos and Aquaria, zkráceně EAZA) sdružuje instituce z celé Evropy, působí však i na celosvětové úrovni. Jejími členy jsou především zoologické zahrady a akvária, ale v menší míře mezi nimi najdeme i další chovatelské a ochranářské instituce.

Zoologické zahrady a akvária navštíví jen v členských institucích EAZy více než 140 milionů lidí ročně. Stráví v nich skvělý den nejen pozorováním zvířat, ale také účastí na četných aktivitách, které pro ně zoo a akvária připravují.

K poslání EAZA patří:

  • Podporovat spolupráci při dalším plánování expozic a souboru chovaných živočichů a při činnostech souvisejících s ochranou přírody, a to zvláště prostřednictvím chovných programů EEP.
  • Podporovat vzdělávání, zvláště výchovu k pochopení a ochraně životního prostředí.
  • Umožňovat diskuse a setkávání za účasti mezinárodních organizací (například IUCN).

EAZA je poradním orgánem Evropské unie, Evropského parlamentu a Rady Evropy. EAZA vydává vlastní časopis, má vlastní internetové stránky (www.eaza.net), provozuje online vědeckou knihovnu (Zoo Science Library) a organizuje kampaně na podporu kriticky ohrožených biotopů a druhů živočichů.

 

Statistika (k dubnu 2022):

  • Počet členských institucí: více než 400
  • Počet států: 48
  • Počet návštěvníků členských zoo a akvárií: více než 140 000 000