CITES

Základní informace

Zoo Praha  |  05. 08. 2013


Mezinárodní obchod s divokými zvířaty je jedním z největších viníků stojících za vymíráním druhů. Poptávka je obrovská – po exotických domácích mazlíčcích, po surovinách pro tradiční lidovou medicínu (jako jsou nosorožčí rohy či medvědí žluč), po trofejích, po neobvyklých pokrmech.

Outloň jávský, druh z přílohy CITES I. Foto © Tomáš Adamec, Zoo Praha Outloň jávský, druh z přílohy CITES I. Foto © Tomáš Adamec, Zoo Praha

Již v druhé polovině 20. století si byli lidé dobře vědomi toho, že pokud se státy světa nespojí a nepostaví mezinárodní obchod s divokými živočichy i planými rostlinami pod společnou kontrolu, bude mnoho druhů vystaveno velice reálné hrozbě brzkého zániku.

3. března 1973 proto byla ve Washingtonu podepsána Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, tzv. CITES (což je zkratka anglické verze názvu úmluvy), nebo též Washingtonská konvence. Od roku 1975, kdy začala platit, se ji postupně zavázalo dodržovat více než 170 zemí celého světa a stala se jedním z nejsilnějších nástrojů ochrany přírody. Česká republika je členskou zemí od 1. 1. 1993, ovšem coby ČSFR přistoupila k CITES již o rok dříve.  

Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s příslušníky ohrožených druhů živočichů odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami. Jako obchod je v rámci Washingtonské konvence vnímán jakýkoliv vývoz či dovoz organismů i jejich přemisťování v rámci státu, i kdyby k němu došlo darem nebo výpůjčkou. Regulaci podléhá nejen obchod s celými živočichy či rostlinami, ale i s jakýmikoliv jejich identifikovatelnými částmi nebo i jen výrobky z nich. Ty všechny se v CITES terminologii označují pojmem „exemplář“.

Cílem úmluvy je omezení komerčního využívání ohrožených druhů z přírody a boj proti kvetoucímu černému trhu, který se svým rozsahem řadí mezi nejvýznamnější oblasti mezinárodního organizovaného zločinu, po boku nelegálního prodeje drog a zbraní.